Faktarapport LUP Akutmodtagelse 2018

Uddybende information om koncept og metoder anvendt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser 2018.

7. januar 2019

Denne publikation beskriver koncept og metode anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse). 

Her beskrives blandt andet: 

  • Baggrund og formål med undersøgelsen
  • Organisering af undersøgelsen
  • Spørgeskemaets opbygning, udvikling og validering
  • Population, stikprøve og svarprocent
  • Udsendelsespraksis
  • Respondenternes karakteristika og repræsentativitet
  • Sammenligning af resultater med landsresultat
  • Sammenligning af resultater over tid
  • Vægtning af resultater
  • Undersøgelsens resultater bliver opgjort på lands-, regions-, sygehus- og akutmodtagelses-/akutklinikniveau. 

Akutmodtagelserne/akutklinikkerne modtager deres egne resultater samt de kommentarer, som deres patienter har skrevet i de tre åbne kommentarfelter i spørgeskemaet. Resultaterne offentliggøres sammen med en national rapport i uge 2 2018.

Resultater og yderligere materiale

Du kan finde de nationale resultater og bilagsmateriale med resultater på regions-, sygehus- og afdelingsniveau fra LUP 2018 her


Redaktør