Faktarapport LUP Somatik 2017

​Uddybende information om koncept og metode

12. marts 2018


Denne faktarapport beskriver konceptet og metoden for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP Somatik) 2017 og er et supplement til den nationale rapport for LUP Somatik 2017.

Publikationen henvender sig til de, der er interesseret i at få en mere detaljeret beskrivelse af undersøgelseskonceptet herunder en dybere indføring i organiseringen, spørgeskemaet, indsamlingsmetoden og de statistiske analyser.

I denne publikation kan du bl.a. læse om:

 • Formål og baggrund for undersøgelsen
 • De samlede resultater (beskrivelse af indhold og tidsplan)
 • Organisering af undersøgelsen
 • Spørgeskemaerne (temaer, kvalitetssikring, udsendelse m.v.)
 • Validering og kvalitetssikring af spørgeskemaer
 • Udtrækskriterier og stikprøve
 • Patienternes karakteristika og repræsentativitet
 • Udregning af resultater i forhold til landsresultatet (O, U, G)
 • Sammenligning over tid
 • Vægtning af resultater
 • Opsummering af resultater i dimensioner (som fx "modtagelse", "patientinvolvering", "udskrivelsesinformation" mv.)
 • Læsevejledning til dimensionsfigurer 
 • Læsevejledning til oversigtsfigurer
 • Læsevejledning til bilagstabeller

Resultater og yderligere materiale

Du kan finde de nationale resultater og bilagsmateriale med resultater på regions-, sygehus- og afdelingsniveau her: www.patientoplevelser.dk/lup17

Redaktør