​​

Faktarapport LUP Somatik 2018

​Uddybende information om koncept og metode

15. marts 2019

Denne faktarapport beskriver konceptet og metoden for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i somatikken 2018 (LUP Somatik 2018).

Publikationen henvender sig til de, der er interesserede i at få en mere detaljeret beskrivelse af undersøgelseskonceptet herunder en dybere indføring i organiseringen, spørgeskemaet, indsamlingsmetoden og de statistiske analyser.

I denne publikation kan du bl.a. læse om: 
  • Formål og baggrund for undersøgelsen
  • Organisering af LUP Somatik
  • De tre spørgeskemaer i undersøgelsen
  • Validering af spørgeskemaer
  • Udsendelse af spørgeskemaer
  • Inklusionskriterier, stikprøve og svarprocenter
  • Respondenternes karakteristika og repræsentativitet
  • Sammenligning af resultater - over tid og med landsresultat (O, U, G)
  • Vægtning af resultater
  • Opsummering af resultater i dimensioner

Resultater og yderligere materialeRedaktør