Faktarapport for LUP Akutmodtagelse 2014

​Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter

18. januar 2015

Denne publikation beskriver koncept og metode anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser og -klinikker (LUP Akutmodtagelse). Her beskrives blandt andet baggrund og formål med undersøgelsen, organisering af undersøgelsen, udvikling og validering af spørgeskema, udsendelsespraksis, dataudtræk, patienternes karakteristika og deres repræsentativitet i forhold til de patienter, der ikke har besvaret spørgeskemaet.

Baggrund

LUP Akutmodagelse er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af akut ambulante patienters oplevelser i forbindelse med deres besøg på en akutmodtagelse eller mindre skadeklinik. Undersøgelsen er gennemført for første gang i år ud fra ønsket om også at få en systematisk viden om denne patientgruppes oplevelser. Den årlige tidsplan for undersøgelsen er forskudt fra de andre LUP undersøgelser.

Yderligere information

Læs mere om LUP Akutmodtagelse 2014 på vores LUP-hjemmesiden: www.patientoplevelser.dk/lup/lupakmod14 (åbner i nyt vindue). 

Her kan du bl.a. finde tidsplaner, læsevejledninger til afdelingsrapporter og det spørgeskema, der er anvendt i undersøgelsen.
Redaktør