Fandt du vej? Særlige udfordringer for handicappede og ældre

​Denne undersøgelse har særligt fokus på, hvordan handicappede og ældre finder vej og føler sig velkomne på et hospital, og er et tillæg til undersøgelsen ”Fandt du vej?”, som blev gennemført ultimo 2013.

26. april 2014

Baggrund og formål

Region Hovedstaden har afsat midler til et pilotprojekt, der blandt andet skal sætte fokus på skiltning og på, om besøgende kan finde vej på Region Hovedstadens hospitaler og psykiatriske centre.

Projektet er forankret i Center for Kommunikation, der ønsker at få overblik over, hvilke hjælpemidler besøgende bruger i dag for at finde vej, og hvilke ønsker de har til forbedringer. 

Formålet med undersøgelsen er at få afdækket, om ældre patienter og patienter med handicap kan finde vej og føler sig velkomne på Herlev Hospital. Undersøgelsen har særligt fokus på udfordringer, der er en direkte følge af, at patienterne er handicappede eller ældre.

Undersøgelsesdesign

Undersøgelsens datamateriale består af skygning af seks personer med handicap samt fire ældre. Center for Kommunikation har rekrutteret fem udviklingshæmmede gennem TV Glad, en svagt-seende gennem Dansk Blindesamfund samt fire ældre via Ældre Sagen i Herlev. De skulle alle indgå i en fingeret patientankomst til Herlev Hospital.

Konsulenten fra EEB ”skyggede” de indkaldte personer fra hovedindgangen, til de ankom til det sted, de var blevet ”indkaldt” til. Under skygningen bad konsulenten personerne tænke højt og fortælle om, hvad de orienterede sig efter, og hvornår de kom i tvivl på vejen fra indgangen til ambulatoriet.

Resultater

Alle ældre og handikappede fandt i sidste ende frem til rette ambulatorium. De rekrutterede fra Ældre Sagen fandt det let, mens de udviklingshæmmede handicappede fandt frem med noget større besvær. Kørestolsbrugere er fx indledningsvist udfordrede ved, at de bliver overset og ikke kan nå op til skranken i informationen for at få instrukser. 

En del af de udviklingshæmmede bliver forvirrede over mundtlige vejvisninger, da de ikke kan huske flere ting ad gangen. De vil derfor foretrække en menneskelig vejviser, der kender hospitalet og kan følge dem hen til afdelingen. Flere påpeger, at det kunne være godt med en computer med en GPS funktion, som kunne fortælle én vejen til afdelingen. Andre påpeger, at streger i gulvet vil kunne hjælpe dem med at finde vej.

Rapporten består af 10 cases, der beskriver hver persons tur rundt på hospitalet, og de problemer og usikkerheder de stødte på undervejs. Afslutningsvis i rapporten er en række anbefaling.

Denne undersøgelse er et tillæg til undersøgelsen ”Fandt du vej?”, som blev gennemført ultimo 2013.
Redaktør