Fandt du vej?

​En undersøgelse af hvordan besøgende oplever velkomsten og at finde vej på Region Hovedstadens hospitaler

26. april 2014

Alle observerede besøgende på Region Hovedstadens hospitaler fandt i sidste ende frem til den rette afdeling, men besøgende, der var på hospitalet for første gang, havde behov for hjælp til at finde vej.  Det viser en undersøgelse, som Enhed  for Evaluering og Brugerinddragelse har gennemført på vegne af Center for Kommunikation i Region Hovedstaden. Undersøgelsen belyser, om besøgende på fire af regionens hospitaler og ét psykiatrisk center kan finde vej og føler sig velkomne ved ankomsten.

Resultater

Flere besøgende påpeger, at de godt kan se, at der er et system i hospitalets opbygning, men at det tager lang tid, før de lærer systemet at kende. Det er særligt udfordrende at finde vej for de besøgende, der kommer på flere forskellige hospitaler, da systemerne er forskellige på tværs af hospitalerne og ikke følger samme logik, hvad angår nummereringen af fx centre, etager og afdelinger. De observerede patienter orienterede sig i høj grad efter indkaldelsesbrevet og påpegede, at brevet med fordel kan udvikles og indeholde relevante informationer.

I forhold til at føle sig velkommen fremhæver de besøgende, at farver, kunst på væggene, grønne planter, musik og ventefaciliteter er medvirkende til, at de føler sig velkomne. Indledningsvis har dét, at de kan finde en parkeringsplads, også betydning for, om de føler sig velkomne. De besøgende, der spurgte personalet om vej, fremhævede, at personalet var flinke til at svare og vise vej. En hel del besøgende havde dog ikke tænkt på, om de følte sig velkomne og konkluderede selv, at de hverken følte sig velkomne eller uvelkomne.

I rapporten er samlet en række generelle og hospitalsspecifikke anbefalinger fra de besøgende om, hvad de mener, hospitalerne kan gøre, så de besøgende bedre kan finde vej og føle sig velkomne.

Baggrund og formål

Region Hovedstaden har i 2013 afsat midler til et pilotprojekt, der blandt andet skal sætte fokus på skiltning, og på om besøgende kan finde vej på Region Hovedstadens hospitaler og psykiatriske centre. Regionen ønsker at få overblik over, hvilke hjælpemidler besøgende bruger i dag til at finde vej, og hvilke ønsker/forslag de har til forbedringer. Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvorvidt patienter og pårørende kan finde vej på hospitaler og i psykiatriske centre i Region Hovedstaden, om de bliver følelsesmæssigt påvirket af at skulle finde vej og om de føler sig velkomne på hospitaler og i psykiatriske centre i Region Hovedstaden.

Undersøgelsesdesign

En konsulent skyggede 45 patienter, pårørende eller andre (fx sælgere, tolke, undervisere, nye studerende) på fire af de store hospitaler og et psykiatrisk center i Region Hovedstaden.

Skygning er en metode til at følge og observere patienter for at få indblik i et forløb set fra patientens perspektiv. Under skygningen blev den besøgende bedt om at tænke højt og fortælle, hvad han/hun orienterede sig efter, og fortælle hvis han/hun på et eller flere tidspunkter kom i tvivl om vejen.

Efterfølgende stillede konsulenten nogle spørgsmål til den besøgende. En anden konsulent gennemførte en exit poll blandt 159 såvel førstegangs- som erfarne besøgende, som var på vej ud af hospitalet. Exit pollen blev gennemført ved hjælp af strukturerede interviews med faste spørgsmål og svarkategorier. 

Der er lavet en lignende undersøgelse med handicappede og ældre som målgruppe.
Redaktør