Feedbackmøder med patienter

​En metode til at høre patienters oplevelser direkte

8. maj 2015

Ønsker I, at få direkte feedback fra jeres patienter og dermed konkret viden om jeres patienters oplevelser, ønsker og behov, tilbyder Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse hjælp til afdelinger og andre, der ønsker at afholde et feedbackmøde.

Direkte Patientfeedback kan udfordre praksis og give medarbejdere ny fælles forståelse og konkret viden om patienters behov og oplevelser.

Hvad er et feedbackmøde? 

Et feedbackmøde går ud på, at I inviterer patienter til et møde, hvor de interviewes om, hvordan de oplevede indlæggelsen/besøget på jeres afdeling. Da patienterne selv fortæller, og metoden giver mulighed for at stille uddybende spørgsmål, giver den et mere nuanceret og subjektivt billede end fx en spørgeskemaundersøgelse, hvor alle spørgsmål ligger fast på forhånd.

Hvordan foregår et feedbackmøde?

Metoden går ud på, at I definerer de områder, hvor I gerne vil vide mere om patienternes oplevelser. Dernæst udvælger I en gruppe af patienter, som I inviterer til et feedbackmøde sammen med repræsentanter fra personalet fra afdelingen. På feedbackmødet fortæller patienterne, med en udenforstående og erfaren interviewer som facilitator, om deres oplevelser.

Patienternes input kan danne baggrund for jeres videre arbejde med kvalitetsudvikling og patientsamarbejde.

Feedbackmøder kan gribes an på mange måder. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse hjælper jer gerne med at tilrettelægge og afvikle feedbackmødet med udgangspunkt i jeres behov.

Metoden kan også anvendes blandt pårørende og andre brugere og borgere.

Eksempel på tidsplan for et feedbackmøde:

Hvad kan vi hjælpe jer med?

Hvis I overvejer, om et feedbackmøde er noget for jer, så kan Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse hjælpe jer med følgende opgaver:

  • Tilrettelægge feedbackmødet.
  • Formulere invitation til patienterne.
  • Udarbejde spørgeguide og drejebog.
  • Gennemføre feedbackmødet, herunder bl.a. stille erfarne interviewere til rådighed.
  • Facilitere en proces, hvor personalet arbejder med patienternes input og udarbejder handleplaner.

Dette siger personale og patienter om feedbackmøder:

 Det, at man møder patienterne personligt gør et stort indtryk. Vi oplevede, at patienterne gav udtryk for den kritik de havde, men på en meget konstruktiv måde. De gav os nogle ideer, vi kunne arbejde videre med. En ting er, når man får en idé på et stykke papir, noget andet er, når man får en tilbagemelding, så kan man tale om det og udvikle ideen.” (Birgitte Østergaard, Ledende oversygeplejerske kirurgisk afdeling, Roskilde og Køge Sygehus) 
 
Jeg tror, dette her har fået et kæmpe gehør i organisationen, fordi vi har fået en metode til at lytte. Fagpersonerne siger, at de kan lytte på en hel anden måde, når de ikke sidder direkte over for en patient. De sidder i et fælles rum med en usynlig væg imellem. Jeg tror, at det har et kæmpe stort udbytte for den patientoplevede kvalitet, fordi du har mulighed for at sætte meget åbent fokus på nogle ting, som ligger lige for at kunne ændres.” (Helen Kæstel, Kvalitetskoordinator og ledercoach, Aalborg Universitetshospital) ¨

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, har:

  • Afholdt de første feedbackmøder i 2009
  • Afholdt mere end 60 feedbackmøder
  • Afholder løbende feedbackmøder på forskellige afdelinger

Har det interesse? 

Kontakt Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på telefon: 38 64 99 66 eller på eeb@regionh.dk, hvis I ønsker at høre mere om metoden, eller hvis I overvejer at anvende feedbackmøder.

For yderligere information:

Download vores folder om feedbackmøder (pdf) eller få en uddybende beskrivelse af metoden og læs om patienter og personales udbytte af feedbackmøder i rapporten: Feedbackmøder - en metode til at høre patienters oplevelser direkte.
Redaktør