Forebyggende undersøgelser for senkomplikationer blandt type 2-diabetikere

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har udviklet et koncept, hvor praktiserende læger kan henvise type 2-diabetikere til én samlet screeningspakke for senkomplikationer. KOPA har undersøgt holdningen til forebyggende undersøgelser og screeningspakken blandt borgere med type 2-diabetes.

12. august 2019

Denne undersøgelse giver et indblik i, hvordan borgerne vurderer relevansen af forebyggende undersøgelser samt hvilke drivere og barrierer, der er afgørende for, om tilbuddet skaber værdi for borgere med type 2-diabetes. 

Resultater 

Analyse af type 2-diabetikeres holdning til de forebyggende undersøgelser og initiativet om én samlet screening har ført til en udvikling af 3 personaer, der repræsenterer 3 syn på undersøgelserne, og peger på 5 overordnede punkter:

1. Den første tid, efter borgerne er blevet diagnosticeret med diabetes, har stor betydning for deres forløb. Hvis egen læge ikke har særlig opmærksomhed på borgeren med ny-konstateret diabetes, kan det være startskuddet til et dårligt behandlingsforløb 

2. Mange personer med diabetes har aldrig hørt om de forebyggende undersøgelser hos egen læge. Flere borgere oplever, at den praktiserende læge ikke lægger vægt på undersøgelserne eller følger op på resultaterne, hvorfor borgerne fravælger at gå til de forebyggende undersøgelser.

3. Borgernes vurdering af risikoen for følgesygdomme påvirker motivation for at gå til undersøgelserne, ligeså gør muligheden for en fast behandlere.

4. Sammedagsscreeninger hjælper særligt én bestemt type borgere. 
'De afventende' mener, at én samlet undersøgelse vil gøre det overskueligt at komme i gang. 

5. Andre borgere finder sammedagsscreening overflødig eller uoverskuelig. 'De selvkørende' vil gå til undersøgelsen uanset hvad, mens 'De fastlåste' ikke opfatter senkomplikationer så alvorlige og finder sammedagsscreening uoverskueligt.

CPI anbefaler
På baggrund af undersøgelsens resultater giver KOPA følgende anbefalinger: 

  • Det er essentielt at sikre, at personer med diabetes får en god opstart på deres forløb for at øge fremmøde til de forebyggende undersøgelser.

  • Relevansen af de forebyggende undersøgelser skal forklares tydeligt og præsenteres som en integreret del af behandling og opfølgning. Herved motiveres personer med diabetes til at deltage i undersøgelserne.

  • Sammedagsscreening bør målrettes ‘De Afventende’. Denne type borgere har andre diagnoser og udfordringer, men følger stadig deres daglige behandling, og har brug for hjælp til at gå til de forebyggende undersøgelse.

Metode

Undersøgelsen er baseret på kvalitative interviews og fokusgrupper med 28 personer med diabetes i alderen 33–79 år i Region Hovedstaden. Ud af undersøgelsens 28 respondenter var der 13 mænd og 15 kvinder. 22 respondenter gik i forløb hos egen læge, mens 6 gik i forløb på et ambulatorie. 


Redaktør