​​​​

Fra 'Det Nære Sundhedsvæsen' til oplevelser af nærhed?

​Det Nære Sundhedsvæsen fylder meget i debatten om fremtidens sundhedsvæsen. KOPA har undersøgt, hvad borgere og deres pårørende opfatter som nærhed i sundhedsvæsenet. Resultaterne viser, at nærhed er en oplevelse snarere end et spørgsmål om geografi.

16. juni 2020

Interviews med borgere i komplekse sygdomsforløb samt med pårørende giver i denne undersøgelse et indblik i, hvilke faktorer der styrker borgernes oplevelse af nærhed i deres møde med sundhedsvæsenet.
 

Resultater

På baggrund af de indsamlede interviewdata har KOPA beskrevet en række faktorer, der fremmer borgernes oplevelser af nærhed:

 • Inddragelse og individfokus skaber nærhed, fordi borgerne bliver mødt som hele mennesker, hvis viden tages alvorligt, og hvor forløbet tilrettelægges ud fra deres behov

 • Kontinuitet og relationer skaber nærhed, fordi der opbygges et personkendskab over tid, hvor borgeren ikke skal starte forfra hver gang, og hvor indsigt i borgerens historik optimerer forløbet
   
 • Kompetente specialister skaber nærhed, fordi borgeren føler sig tryg hos eksperter, som hjælper dem til at forstå deres sygdom og muliggør et samarbejde om behandlingen

 • Systemer, der samarbejder, skaber nærhed, fordi borgeren bliver mødt af et enigt sundhedsvæsen, der tager et fælles ansvar og samarbejder om en plan, der sikrer, at borgeren ikke falder mellem to stole
"Det er jo det med, at man er genkendt. Som person er du ikke bare et gult sygesikringskort. De siger: "Hej Anette, hvordan har du det?” Alle de der nærhedsting, hvor man tænker: "Nå, kan de også huske det? Ej, hvor er det godt!”    Anette, borger med kræft"

KOPA mener: Nærhed i hele sundhedsvæsenet

Vi bør gå fra at tale om det nære sundhedsvæsen, som noget der findes i en bestemt sektor, til at tale om oplevelser af nærhed, som noget vi kan fremme i alle dele af sundhedsvæsenet ved at understøtte bestemte faktorer – fx ved at møde borgerne som individer og sikre sammenhæng og kontinuitet i deres forløb.

Anbefalinger

På baggrund af undersøgelsens hovedkonklusioner har KOPA udviklet en række anbefalinger for det videre arbejde med at skabe nærhed i borgernes møde med sundhedsvæsenet:

 1. Strukturér konsultationerne udfra borgernes ønsker
  Lydhørhed og inddragelse af borgerens egen viden skaber nærhed, fordi borgeren føler sig anerkendt og taget alvorligt af den sundhedsprofessionelle.
   
 2. Giv borgeren overblik over et begrænset antal behandlere
  Kontinuitet og relationer skaber nærhed, fordi der opbygges et personkendskab over tid. Borgeren skal ikke starte forfra hver gang og indsigt i borgerens historik optimerer forløbet.
   
 3. Giv borgeren mulighed for specialiseret vejledning
  Behandling af kompetente specialister skaber nærhed, fordi borgeren føler sig tryg hos specialister, der muliggør et samarbejde om behandlingen

Find flere anbefalinger i rapporten.


Metode
Undersøgelsen omfatter 17 borgere og pårørende i længerevarende eller komplekse forløb.

Undersøgelsen er baseret på kvalitative interviews med seks borgere med KOL eller diabetes, fem borgere med kræft og seks pårørende til børn med astma eller diabetes. Alle borgerne bor i Region Hovedstaden og er rekrutteret gennem Nordsjællands Hospital. 


Redaktør