​​​​​​​​​​​​​

Hjertesvigtspatienters oplevelser med hjemmemonitorering

Hjemmemonitorering gør patienterne trygge og skaber mere fleksible og patientcentrerede forløb. Det viser en ny undersøgelse af hjertesvigtspatienters oplevelser af hjemmemonitorering.

 April 2022​​​

Hjertecentret på Rigshospitalet tilbyder hjemmemonitorering til patienter med hjertesvigt, hvor patienterne selv måler vægt, puls og blodtryk på ugentlig basis hjemmefra. Tilbuddet skal give mere trygge og fleksible forløb for patienterne og give bedre data og mere værdi i den enkelte patients konsultationer. Hjemmemonitoreringen giver desuden Hjertecentret mulighed for at overgå til et mere behovsstyret ambulatorium.

Resultater

CPI har undersøgt hjertesvigtspatienters oplevelser af hjemmemonitorering. Undersøgelsen peger på fem overordnede resultater:  

  1. Hjemmemonitorering styrker en i forvejen god behandling. Patienterne er meget glade for deres behandling på Hjertecentret, og de ser hjemmemoniteringen som et positivt supplement til en i forvejen god behandling.

  2. Hjemmemonitoreringen er let for patienterne at gå til - men skal introduceres rigtigt. Patienterne oplever, at det tekniske set up er simpelt at forstå, fungerer godt og er nemt at bruge. Det er dog vigtigt, at personalet fysisk demonstrerer for patienterne, hvordan udstyret fungerer.  

  3. Hjemmemonitorering giver mere tryghed i behandlingen. Patienterne føler sig trygge, når afdelingen reagerer på uregelmæssige målinger, og de oplever, at Hjertecenteret bliver en sparringspartner i forløbet.

  4. Hjemmemonitorering øger ikke sygdomsfølelsen. Målingerne understøtter patienterne i at forholde sig til sygdommen men gør ikke, at de føler sig mere syge. De synes, at det er rart selv at kunne holde øje med tallene.

  5. Fordele fylder mest. Hjemmemonitoreringen sparer transporttid, giver fleksibilitet for patienterne og klæder dem bedre på til konsultationer og samtaler med sundhedspersonalet. 

Metode

Undersøgelsens data er indsamlet via kvalitative interview med otte patienter. Patienterne er alle hjertesvigtspatienter med sygdommen pulmonal arteriel hypertension (PAH). Patienterne er tilknyttet Hjertecentret på Rigshospitalet. 

Seks af de interviewede patienter var i forløb med hjemmemonitorering. To patienter havde valgt at stoppe hjemmemonitoreringen igen. 

Syv patienter er efter eget ønske interviewet via telefon. En enkelt er interviewet i eget hjem. I alt har to kvinder og seks mænd i alderen 48 til 78 år deltaget i interview. 

Patienternes udsagn er analyseret ved mønstergenkendelse.

Redaktør