​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hvad er vigtigt for brugerne af Min Sundhedsplatform?

En ny undersøgelse sætter ansigter på fem typer af brugere af Min Sundhedsplatform (MinSP) og kortlægger deres behov.

16. september 2021

Patientportalen Min Sundhedsplatform (MinSP) giver patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland adgang til information, prøvesvar og mulighed for kommunikation med personalet. 

For at kvalificere den fortsatte udvikling af MinSP har CPI undersøgt brugernes oplevelser af MinSP, hvad der fungerer godt samt hvor der er plads til forbedringer. Undersøgelsen tager temperaturen på MinSP i dag og informerer den fremtidige udvikling af MinSP.

Resultater

Undersøgelsen identificerer 5 typer af brugere af MinSP med forskellige brugerbehov og -ønsker. Brugertyperne varierer i forhold til sundhedskompetence og i forhold til deres brug af MinSP.

De 5 brugertyper er: 

 • Lauge, som er multisyg og ustabil bruger af MinSP med meget lave sundhedskompetencer.
 • Linda, som er pårørende og sporadisk bruger af MinSP med lave sundhedskompetencer.
 • Yasmin, som er ellers rask borger, der er kortvarig bruger af MinSP,og har lave sundhedskompetencer.
 • Torsten, som er patient i pakkeforløb, der er ny og intensiv bruger af MinSP, og har meget høje sundhedskompetencer.
 • Ejvind, som er kronisk syg patient, der er stabil og hyppig bruger af MinSP, og har høje sundhedskompetencer.

Se en uddybende beskrivelse af de fem brugertyper og download en one-pager for hver brugertype herunder.Se de 5 brugertyper af MinSP her

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLauge: ustabil bruger og multisyg (.pdf)

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneLinda: sporadisk bruger og pårørende (.pdf)

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneYasmin: kortvarig bruger og den ellers raske borger (.pdf)

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneTorsten: ny og intensiv bruger og i pakkeforløb (.pdf)

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneEjvind: stabil og hyppig bruger og kronisk sygdom (.pdf)

For hver af de 5 brugertyper er brugerne beskrevet i forhold til: 

 • Livssituation
 • Sundhedskompetencer
 • Digital erfaring 
 • Et ønske for fremtidens MinSP
 • Brug af MinSP
 • Fremmere og barrierer for brug af MinSP


Problemer med at læse pdf-filerne?

Har du problemer med at læse pdf-filerne, kontakt da CPI på cpi@regionh.dk

Metode

Undersøgelsen baserer sig på data om brugsmønstre og brugerbehov fra:  

 • En workshop med 9 personer fra Fokusområde Patientinddragelses patient- og pårørendepanel

 • 11 telefoninterviews med brugere rekrutteret via Patientsupporten

 • Logbøger over MinSP-aktivitet fra to aktive brugere af MinSP fra patient og pårørendepanelet.  

Data er analyseret vha. mønstergenkendelse med henblik på at identificere et antal distinkte brugertyper af MinSP. 

Brugertyper er en metode til at formidle kompleks viden på en måde, der er overskuelig, og som gør det muligt at leve sig ind i de mennesker, undersøgelsen handler om.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Fokusområde Patientinddragelse, Patientsupporten, CIMT og Patient- og Pårørendepanelet tilknyttet MinSP har kvalitetssikret undersøgelsen undervejs. Brugertyperne er desuden kvalitetssikret af to klinikere fra den kliniske rådgivergruppe for MinSP. 

CPI har lavet undersøgelsen på vegne af Fokusområde Patientinddragelse, som har mandat til og ansvar for at udvikle Min Sundhedsplatform. 


Redaktør