Fra data til handling - Ideer til bedre brug af data om patientoplevet kvalitet

​Hvad skal der til for, at feedback fra patienter bliver omsat til handling på afdelingsniveau? Det svarer et britisk forskningsprojekt på. CPI har bearbejdet resultaterne og kommer med 6 konkrete anbefalinger. 

12. februar 2021

Center for Patientinddragelse (CPI) har gennem flere år indsamlet data om patienters oplevelser i det danske sundhedsvæsen. Et nyt forskningsprojekt fra Storbritannien kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan hospitalsafdelinger kan få meget mere ud af data om patientoplevet kvalitet.

Anbefalinger til bedre brug af data om patientoplevet kvalitet 

De seks anbefalinger stammer alle fra det britiske forskningsprojekt. Til hver anbefaling har CPI udarbejdet en række refleksionsspørgsmål til hospitalsafdelinger. Spørgsmålene kan initiere en dialog om, hvordan man kan få mere ud af data om patientoplevet kvalitet. Læs mere i notatet.

6 anbefalinger:

  1. Giv bedre mulighed for skræddersyede lokale surveys. Der er behov for surveys på lokalt niveau, der er tilpasset det område, der skal forbedres. Generelle spørgsmål om patientoplevet kvalitet er ikke nok.

  2. Husk andre former for data end survey. Der er et stort potentiale i at kombinere surveydata med andre former for data, fx personalets observationer, interviews og den daglige dialog med patienterne. 

  3. Organisering i tværfaglige forbedringsteams. Der er størst fremdrift i de projekter, hvor projekttemaet består af medlemmer fra forskellige faggrupper og fra forskellige niveauer i organisationen.

  4. Styrk samarbejde mellem teams, der arbejder med kvalitetsforbedring. Undgå silotænkning. Forbedringsteams, der arbejder med forskellige dele af kvalitet (fx patientoplevelser, patientsikkerhed eller andre kvalitetsparametre) skal arbejde mere sammen på tværs. 

  5. Involver patienter og pårørende i forbedringsteams. Patienter og pårørende kan fremme forbedringsarbejdet, fordi de kommer med ressourcer og kompetencer som er relevante for teamets arbejde.

  6. Overvej om fokus på personalets trivsel kan forbedre patientoplevelser. Motiveret personale giver bedre pleje til patienterne. Tilfredse personaler giver ikke nødvendigvis tilfredse patienter, men omvendt vil utilfredse personaler ikke give tilfredse patienter.

Læs mere

Du kan læse mere om forskningsprojektet her:

  • Locook L, Graham C, King J, Parkin J, Chisholm A, Montgomery C, et al. Understanding how front-line staff use patient experience data for service improvement: an exploratory case study evaluation. Health Serv Deliv Res 2020;8(13)

  • Locock L, Montgomery C, Parkin S, Chisholm A, Bostock J, Dopson S, et al. How do frontline staff use patient experience data for service improve-ment? Findings from an ethnographic case study evaluation. Journal of Health Services Research & Policy 2020; Volume: 25 issue: 3, page(s): 151-161.
Redaktør