​​

Kroniske patienters oplevelse af helhedsperspektivet i deres behandling

Præsentation fra Læringscenter for sundhedsfremme - Patientlæring - fra passiv patient til kompetent medspiller. Esbjerg, Maj 2006.

1. maj 2006

Kroniske patienter har anderledes sygdomsforløb end akutte patienter. Deres langvarige behandlingsforløb og den hyppige kontakt til sundhedsvæsenet skaber et behov for, at sundhedsvæsenet yder en gennemgående tværfaglig indsats, som krydser sektorgrænserne.

Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvorledes kroniske patienter oplever:

  • Det langvarige behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sektorerne
  • Sundhedsvæsenets koordinering og håndtering af behandlingsforløbet hos patienter med flere kroniske sygdomme
  • Sundhedsvæsenets takling af tilstødende psykiske problemer.
Redaktør