LUP Akutmodtagelse 2014

​Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter

18. januar 2015

Fakta om undersøgelsen

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser (LUP Akutmodtagelse) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af akut ambulante patienters oplevelser i forbindelse med deres besøg på en akutmodtagelse. LUP Akutmodtagelse er gennemført for første gang i år ud fra ønsket om at få en systematisk viden om, hvordan patienter der har et besøg i en af landets akutmodtagelser oplever dette besøg. Disse patienter har ikke tidligere været omfattet af LUP. Resultaterne i LUP Akutmodtagelse er baseret på spørgeskemasvar fra 6.764 patienter, der har haft et akut ambulant besøg, uden efterfølgende indlæggelse, i en akutmodtagelse i perioden 20. august til 9. september 2014. Den samlede svarprocent er 43 %.

Samlet tilfredshed

Flertallet af patienter, 66 %, har en samlet positiv oplevelse af deres besøg i akutmodtagelsen, idet 35 % af patienterne ”i meget høj grad” er tilfredse med deres forløb, og 31 % ”i høj grad” er tilfredse.

Patienterne har de mest positive oplevelser af personalet og behandlingen

De fire spørgsmål, som patienterne vurderer mest positivt er:


 • Personalet lytter til deres beskrivelse af deres sygdom/skade
 • Den mundtlige information de får af personalet er forståelig
 • De får svar på de spørgsmål, de stiller under deres besøg
 • Deres sygdom/skade er behandlet på en måde, så de er trygge ved at tage hjem

Patienterne har de mest negative oplevelser af information om ventetid og smertelindring

De fire spørgsmål, som patienterne vurderer mest negativt er:

 • Bliver tilstrækkeligt informeret om udviklingen i ventetiden, fra de ankommer, til de bliver behandlet
 • Bliver informeret om årsagen til ventetiden
 • Ved modtagelsen får information om, hvor lang tid de kan forvente at vente
 • Får dækket deres behov for smertelindring, mens de er i akutmodtagelsen
De fire spørgsmål, som vurderes mest negativt er spørgsmål, som ikke bliver besvaret af alle de patienter, der har besvaret spørgeskemaet. De tre spørgsmål om information om ventetid er besvaret af de 65 % af patienterne, der oplever ventetid. Spørgsmålet om smertelindring er besvaret af de patienter, der har behov for smertelindring.

Temaafsnit: Hvad skriver patienterne om?

Rapporten indeholder et temaafsnit, som giver et uddybende perspektiv på, hvad patienterne har skrevet i spørgeskemaets to åbne kommentarfelter. 52 % af patienterne har udfyldt et eller to kommentarfelter, og denne analyse bygger på 1000 tilfældigt udvalgte kommentarfelter. Overordnet skriver 635, af de 1000 udvalgte, noget negativt om deres besøg, mens 544 skriver noget positivt. De temaer, som flest patienter har skrevet om, er:

 • Ventetid
 • Personale
 • Undersøgelse og behandling
 • Ventearealer
 • Velkomst
 • Visitering

De samlede resultater

Spørgsmålene i figuren herunder er sorteret med spørgsmål med den højeste gennemsnitsscore øverst. Teksten angiver spørgsmålene i afkortet form. Antal besvarelser er angivet i parentes. I spørgeskemaet (pdf) kan du se de fulde spørgsmålsformuleringer og svarkategorier.

Andel patienter, der oplevede ventetid fra ankomst til undersøgelse:


Find flere resultater i bilagsmaterialet
Rapporten med de nationale resultater suppleres af et omfattende bilagsmateriale, som du finder på www.patientoplevelser.dk/LUPAKMOD14

Bilagsmaterialet omfatter bl.a. resultater opgjort på lands-, regions- og akutmodtagelsesniveau og en faktarapport der giver uddybende information om koncept, metoder og patientkarakteristika.

For yderligere information

Kontakt evalueringskonsulent Pernille Vang Sørensen
Redaktør