LUP Fødende 2018

​Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 7.545 kvinder om deres oplevelse af graviditet, fødsel og den tidlige barselsperiode

15. marts 2019

Fakta om undersøgelsen

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) er en årlig spørgeskemaundersøgelse, der belyser kvinders oplevelser af graviditet, fødsel og den tidlige barselsperiode. Undersøgelsen gennemføres på vegne af de fem regioner. Resultaterne af LUP Fødende 2018 er baseret på spørgeskema-svar fra 7.545 kvinder, der har født i perioden august-oktober 2018. Svarprocenten er 52 %. Resultaterne af undersøgelsen bliver opgjort på lands-, regions- og hospitalsplan, samt for de enkelte fødesteder. Denne rapport præsenterer de overordnede resultater på landsplan for 2018.

Overordnet tendens og samlet tilfredshed med fødselsforløbet

87 % af kvinderne er i meget høj grad (61 %) eller i høj grad (26 %) tilfredse med fødselsforløbet alt i alt. Selve fødslen bliver vurderet godt på alle delparametre, mens der er større variation i oplevelserne under graviditeten og efter fødslen. Det er en tendens, som de tidligere undersøgelser af fødende også har vist. Det største spænd i vurderinger er under graviditeten, hvor gennemsnitsscoren går fra 3,2-4,5 for de områder, der bliver spurgt ind til.

De bedste og de dårligste resultater

Tre af de fem spørgsmål i undersøgelsen, der scorer højest handler om dele af fødselsoplevelsen. De handler om, at personalet er venligt og imødekommende ved ankomsten til hospitalet, at der er en jordemoder til stede på fødestuen i det omfang, kvinderne har behov for det, og at kvinderne får god støtte fra personalet under fødslen. Efter fødslen er kvinderne særligt glade for, at der er plads til partneren på hospitalet. I graviditetsforløbet er det forklaringen af resultatet af 1. trimester-scanningen, som kvinderne giver en god vurdering.

Graviditetsforløbet står for tre af de fem dårligst vurderede spørgsmål i undersøgelsen. Det står klart, at mange kvinder også i 2018 føler sig utilstrækkeligt forberedt på håndtering af opstart af amning, selvom resultatet for spørgsmålet er bedre end i 2017. Forberedelsen på håndtering af fødselsforløbet ligger også blandt de dårligste resultater. Derudover får brugbarheden af fødsels- og forældreforberedelsestilbud under graviditeten en dårlig vurdering af kvinderne. To spørgsmål fra tiden efter fødslen havner også i bunden. De handler om, hvorvidt kvinderne får den hjælp, de har behov for for at kunne amme på hospitalet, og om kvinderne efter fødslen får talt med personalet om fødslen i det omfang, de har behov for det.

Udvikling fra 2017-2018

I 2018 er der 17 spørgsmål, der har fået bedre vurderinger af kvinderne sammenlignet med 2017. Ni af spørgsmålene vedrører graviditeten, hvor flere kvinder blandt andet oplever, at jordemoderen har sat sig ind i kvindernes graviditetsforløb ved konsultationerne. Det spørgsmål lå i 2017 blandt de fem dårligst vurderede spørgsmål.
Både i forløbet under fødslen og forløbet efter fødslen er der sket fremgang i resultaterne på fire spørgsmål siden 2017. Det handler blandt andet om, at personalet er forberedte på kvindernes ankomst, når de skal føde, og at flere kvinder oplever, at få den hjælp, de har behov for til at passe deres nyfødte på hospitalet.

Kun ét spørgsmål har tilbagegang fra 2017 til 2018. Her vurderer kvinderne i lavere grad, at fødsels- og forældreforberedelsen er brugbar.

Forskelle mellem regioner

Region Midtjylland har overvejende resultater over landsresultatet, mens de fleste af Region Hovedstadens resultater ligger under landsresultatet. Udviklingen fra 2017-2018 viser, at Region Hovedstaden og Region Midtjylland har fremgang i resultaterne på flest spørgsmål.

Temaafsnit om Telefonrådgivning og Akut kejsersnit

Rapporten indeholder to temaafsnit. Det ene tema ”Telefonrådgvining når fødslen går i gang” undersøger, hvordan kvinderne oplever telefonrådgivningen, når de ringer ind til fødeafdelingen i forbindelse med, at fødslen går i gang. Det andet tema ”Akut kejsersnit” belyser kvindernes oplevelser af akut kejsersnit, og gode råd til, hvad sundhedspersonalet skal være opmærksomme på både før, under og efter det akutte kejsersnit.

Supplerende materiale

Find bilagstabeller og supplerende materiale på LUP 2018-siden. 


Redaktør