Landsdækkende undersøgelse af kræftpatienters oplevelser 2009

​En spørgeskemaundersøgelse blandt 19.455 kræftpatienter

2. februar 2009

Enheden for Brugerundersøgelser har på vegne af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemført en undersøgelse af kræftpatienters oplevelser af deres udrednings- og behandlingsforløb i det danske sundhedsvæsen. Undersøgelsen skal bruges til at udvikle kvaliteten i behandlingen på kræftområdet.

Resultater

Resultaterne viser, at selv om der er områder, der tydeligvis kan forbedres, er patienternes samlede indtryk af udrednings- og behandlingsforløbet meget positivt. 96 % af patienterne har et virkelig godt eller godt samlet indtryk, mens kun 1 % af patienterne har et virkeligt dårligt samlet indtryk. Der er imidlertid store variationer på de enkelte dele af patienternes forløb.

De bedst vurderede områder ligger inden for følgende temaer:

 • Sygehuspersonalets adfærd
 • Tillid til sygehuspersonalets faglige dygtighed
 • Tillid til behandling
 • Lægernes indsats i forbindelse med behandling
 • Fik information
De primære indsatsområder findes inden for følgende temaer:

 • Tilbud om rehabilitering
 • Overgange mellem sektorer
 • Vurdering af information
 • Ventetider
 • Almen praksis læger og praktiserende speciallæger
 • Tryghed ved kontrolforløb
Der findes forskelle i patienternes vurderinger mellem de ni kræftdiagnoser. Blandt patienter med henholdsvis bryst- og livmoderkræft findes flest områder, hvor der ses den største andel positive vurderinger. Blandt patienter med hoved-/hals-, lunge- og livmoderhalskræft findes derimod flest områder med den mindste andel positive vurderinger.

På baggrund af undersøgelser er der udarbejdet en rapport, der sammenfatter de væsentligste resultater. I bilagstabellerne ses en samlet oversigt over resultaterne for henholdsvis landet, regionerne, de inkluderede ni kræftdiagnoser (tyktarmskræft, endetarmskræft, lungekræft, brystkræft, livmoderhalskræft, livmoderkræft, æggestokkræft, prostatakræft og hoved-/halskræft) og sygehusene.

Baggrund og formål

Enheden for Brugerundersøgelser har på vegne af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse gennemført en undersøgelse af kræftpatienters oplevelser af deres samlede udrednings- og behandlingsforløb i det danske sundhedsvæsen. Undersøgelsen skal anvendes i forbindelse med udvikling af kvaliteten i behandlingen på kræftområdet.

Undersøgelsen fokuserer på temaer, der er særligt relevante for kræftpatienter såsom information, planlægning af behandlingsforløb og rehabilitering. Kræftpatienter gennemgår ofte behandlingsforløb, der involverer mange forskellige aktører. Undersøgelsen er tilrettelagt således, at det samlede forløb så vidt muligt belyses.

Undersøgelsesdesign

Spørgeskemaundersøgelser omfatter 19.455 kræftpatienter, der har fået tilsendt et spørgeskema efter at have været i kontakt med et sygehus i perioden 1. januar - 30. juni 2008. 68 % af patienterne besvarede spørgeskemaet. Undersøgelsen inkluderer både indlagte og ambulante kræftpatienter med en af følgende diagnoser: tarmkræft, lungekræft, brystkræft, gynækologisk kræft, prostatakræft eller hoved-/halskræft.

Som optakt til undersøgelsen blev der i foråret 2008 gennemført fem brugerpaneler med patienter, der fik mulighed for at diskutere, hvad der er vigtig i et behandlingsforløb. Patienterne blev udvalgt på baggrund af deres diagnose samt tilknytning til et sygehus eller forskellige patientforeninger.

Spørgeskemaet er udviklet på baggrund af resultaterne fra brugerpanelerne og tager desuden udgangspunkt i de samme temaer, som er anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Herudover er der inddraget viden fra faglige miljøer og eksisterende dansk og udenlandsk litteratur om kræftpatienters oplevelser og prioriteringer i forbindelse med deres behandlingsforløb.
Redaktør