​​​​​​​​​​​​​​

Ny litteraturgennemgang på fødeområdet

Med fokus på telemedicin til gravide samt inddragelse af partnere under graviditet, fødsel og barsel har CPI kortlagt den nyeste videnskabelige litteratur på fødeområdet.

6. juli 2022

Center for Patientinddragelse har indsamlet og analyseret den nyeste videnskabelige litteratur på fødeområdet. Litteraturgennemgangen kan bl.a. bruges til kvalitetsudvikling på fødeafdelingerne i Region Hovedstaden. 

To spor i litteraturgennemgangen

Litteraturgennemgangen fokuserer på 2 delområder af fødeområdet:

 1. Kvinders oplevelser af telemedicin under graviditeten (spor 1)

 2. Partneres oplevelse af inddragelse under graviditet, fødsel og barsel​ (spor 2)

Spor 1. Kvinders oplevelse​r af telemedicin under graviditeten​

Litteraturen peger på forskellige former for telemedicin til gravide. Fx sundhedsydelser, der bliver leveret på afstand og gennem digitale medier, guidede selvhjælps-programmer samt hjemmemonitorering til syge gravide.

Resultater af litteraturgennemgang​

Fordelene ved telemedicin til gravide er bl.a., at det:

 • Understøtter gravides følelse af kontrol og tryghed.​

 • Giver mulighed for at inddrage flere parter i konsultationen, fx partnere og andre familiemedlemmer.

 • Gør gravide i bedre stand til at håndtere egen sundhed​ - især for kvinder med højrisiko-graviditeter.

 • Giver mulighed for at opretholde en hverdag derhjemme frem for at skulle indlægges.

Anbefalinger

På baggrund af litteraturgennemgangen anbefaler CPI:

 1. Telemedicin kan erstatte nogle fysiske kontakter. Telemedicin kan desuden være tidsbesparende for såvel den gravide som hospitalet.

 2. Hjemmemonitorering bør have fokus på patientsikkerhed. Det skal sikres, at hjemmemonitoreringen føles tryg og er sikker.

 3. Det lovmæssige grundlag skal sikres, og personalet skal oplæres i det tekniske ved telemedicin.


​Spor 2. Partneres oplevelse af inddragelse under graviditet, fødsel og barsel

Resultater af litteraturgennemgang​

 • Partnere vil være ligeværdige – allerede under graviditeten. Det er trygt for partnere at være forberedte på fødsel, barnets pleje og et ændret parforhold og hverdagsliv​.

 • Partnere kan frygte fødslen. 13 % af partnere har intens angst for fødsler. Der er bange for barnets og kvindes sundhed og liv samt deres egne reaktioner.

​Anbefalinger

På baggrund af litteraturgennemgangen anbefaler CPI:​

 1. Fødselsforberedelsessessioner kan målrettes partneren. Partnere kan derved forme realistiske forventninger til det at få et barn.

 2. Partnere, der er bange for fødsler, skal identificeres. Partnere skal have den nødvendige støtte og forberedes til fødslen.​

 3. Partneren bør inddrages under graviditet og fødsel. Jordemødre har en vigtig rolle i at facilitere dialogen mellem den gravide og partneren. 

​Metode

Litteraturgennemgangen er gennemført som et scoping review med knapt 2.000 artikler udgivet fra 2015 til 2021. Et scoping review har bl.a. til formål at afdække omfanget af og give et overblik over litteratur på et område.

Via systematisk gennemgang af artiklerne er henholdsvis 21 artikler om telemedicin og 24 artikler om partneres oplevelser udvalgt og anvendt. 

Af hensyn til relevansen for og overførbarhed til den kliniske praksis i Danmark har vi primært udvalgt undersøgelser fra lande, hvis svangreomsorg minder om den danske. Det er lande som fx Holland, Schweiz, Tyskland, England, Australien og de skandinaviske lande. I disse lande er det primært jordemødre, der står for svangreomsorgen. 

Redaktør