Metodiske værktøjer for innovativ patientinddragelse

​Personalet på to brystkirurgiske afdelinger har afprøvet fire forskellige metoder til patientinddragelse, for at få en større viden om patienternes oplevelser og behov.

2. maj 2011

Hvordan finder man som afdeling tid, motivation og redskaber til at inddrage patienter og pårørende i udvikling af et behandlingsforløb?

Enheden for Brugerundersøgelser har deltaget i projektet ”Innovativ Patientinddragelse”, hvor formålet var at skabe øget patientinddragelse via medarbejderdrevet innovation på Brystkirurgisk Afdeling F, Herlev Hospital og på Mammakirurgisk Afdeling, Ringsted Sygehus.

Medarbejderne på de to afdelinger blev trænet i at anvende forskellige metoder til inddragelse af patienter og pårørende og på baggrund heraf udpegede de, testede og implementerede de nye indsatser i afdelingerne.

På Herlev Hospital har personalet anvendt tekstdagbøger efterfulgt af fokusgruppeinterview, mens personalet på Ringsted Sygehus har anvendt fotodagbøger efterfulgt af dybdeinterview.

En af fordelene ved, at det er personalet selv, der anvender metoderne til patientinddragelse er, at de læser, ser og hører oplevelserne direkte fra patienten eller den pårørende selv. Personalet får selv en umiddelbar aha-oplevelse af, hvordan patienter og pårørende synes det er at være tilknyttet deres afdeling, og hvilke behov de har. Patienter og pårørende fortæller om konkrete forløb, deres indtryk af afdelingen og mødet med personalet.

Baggrund

Projektet ”Innovativ Patientinddragelse” blev igangsat på initiativ fra Center for Sundhedsinnovation. Enheden for Brugerundersøgelser bidrog bl.a. med at gennemføre en kvantitativ baselinemåling af innovationskulturen på afdelingen, undervise læger og sygeplejerske i kvalitative metoder samt bistå de to afdelinger under dataindsamling. Foruden de to afdelinger og Enheden for Brugerundersøgelser deltager Center for Sundhedsinnovation, Kvalitetsenheden i Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalets brystkirurgiske afdeling også i projektet.

Projektet løb fra april 2010 til september 2011 og blev finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Download artikler:

Læs en grundig beskrivelse af de metoder som personalet anvendte til patientinddragelse i artiklen:
Metoder til innovativ patientinddragelse  (pdf 0,2MB), Holm Jensen L., Nordentoft L.

Følgende tre artikler er bragt i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 4 / Maj 2011:

Læs en kort oversigtsartikel over de anvendte metoder i artiklen:
Metodiske værktøjer til innovativ patientinddragelse (pdf 2,5MB), Holm Jensen L., Nordentoft L.

Læs om de undersøgte problemstillinger samt baselinemålinger i artiklen:
Innovativ patientinddragelse afprøvet på forskellige problemstillinger (pdf 2,5MB), Nordentoft L. Nissen A.

Læs om projektets baggrund og organisering i artiklen:
Innovativ patientinddragelse på brystkirurgiske afdelinger" (pdf 2,5MB)
Redaktør