På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Hæmatologisk Klinik

​En organisationsanalyse efter Planetree-modellen

11. september 2013

43 gruppeinterview med patienter, pårørende, medarbejdere og mellemledere

I løbet af foråret har Enheden for Brugerundersøgelser gennemført 43 gruppeinterview som led i den første organisationsanalyse efter Planetree-modellen i Danmark. Organisationsanalysen er en del af et 3-årigt pilotprojekt, hvor modellen afprøves i samarbejde med Finsencentret på Rigshospitalet.

I gruppeinterviewene har patienter, pårørende, medarbejdere og mellemledere fortalt, hvad de synes, der fungerer godt i Finsencentret, samt givet deres bud på, hvad der med fordel kan ændres i centret i fremtiden.

Hver klinik har fået sin egen rapport med resultater og konkrete forbedringsforslag

Resultaterne af organisationsanalysen er nu offentliggjort og samlet i fem rapporter: Én rapport om resultaterne fra hver af de fire klinikker i Finsencentret samt en samlet rapport, der beskriver resultaterne på tværs af centret.

Resultaterne danner afsæt for en prioriteringsproces i klinikkerne i Finsencentret, hvor ledere og medarbejdere skal vælge, hvilke forbedringsforslag, de ønsker at arbejde videre med i den nærmeste fremtid.

Denne rapport beskriver resultaterne for Hæmatologisk Klinik. Derudover er der udarbejdet rapporter, der beskriver resultaterne for henholdsvis Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi, Onkologisk Klinik og Radioterapiklinikken.

Redaktør