​​

Pårørenderådgivningen - et ståsted i en helt usædvanlig situation

​En undersøgelse af brugeres oplevelser med Pårørenderådgivningen

16. november 2009

Enheden for Brugerundersøgelser har gennemført en interviewundersøgelse blandt brugere af Pårørenderådgivningen. Undersøgelsen viser, at der er behov for en pårørenderådgivning, der kan hjælpe de pårørende med at hjælpe og støtte voldtægtsofret. De pårørende har ofte svært ved at sætte sig ind i ofrets situation, og flere oplever, at voldtægtsofret har ændret personlighed og adfærd siden overgrebet.

For nogle af de pårørende er det mindst lige så vigtigt, at de selv kan få hjælp og vejledning i Pårørenderådgivningen. De pårørende har behov for at tale med en professionel, der ved noget om emnet, og samtalerne med Pårørenderådgivningen har givet dem nyt perspektiv på deres egen situation.

Resultater

Flere af brugerne fremhæver, at det var en meget usædvanlig situation for dem pludselig at stå som pårørende til et voldtægtsoffer, og de var glade for, at de i Pårørenderådgivningen fandt et tilbud, som passede lige netop til deres behov og situation.

Brugerne forventede at få redskaber til at støtte deres datter/partner, der var blevet voldtaget, og disse forventninger er for de flestes vedkommende blevet indfriet.

Undersøgelsen viser, at de pårørende har svært ved at sætte sig ind i ofrets situation og flere oplever, at voldtægtsofret har ændret personlighed og adfærd siden overgrebet. I Pårørenderådgivningen har de fået information om typiske reaktioner efter en voldtægt, hvilket har styrket deres tro på, at det er en ”normal” reaktion, og at ofret kan få et godt liv igen efter overgrebet. Endvidere har de pårørende fået at vide, at de skal lytte og spørge ofret selv om baggrunden for hendes handlinger.

For nogle af de pårørende har det været mindst lige så vigtigt, at de selv kunne få hjælp i Pårørenderådgivningen. Først og fremmest har de haft behov for at tale med en professionel, der vidste noget om emnet. Det har givet dem nyt perspektiv på tingene, men også et frirum hvor de kunne tale om emner, som de ikke kunne tale om andre steder. I Pårørenderådgivningen har de pårørende fået bearbejdet følelser som skyld og frustration samt vrede i forhold til voldtægtsmanden.

Undersøgelsen belyser også brugernes oplevelse af ventetiden, den første kontakt til rådgivningen, lokalerne, rådgiverne og samtalernes varighed.

Om Pårørenderådgivningen

Pårørenderådgivningen er et støttetilbud til pårørende til voldtægtsofre. Rådgivningen er et forskningsprojekt, der løber fra september 2006 til udgangen af december 2009. Projektet skal udvikle og afprøve nye metoder i arbejdet med de pårørende og forsøge at finde de bedste måder at hjælpe de pårørende med både at hjælpe sig selv og at støtte voldtægtsofret. Organisatorisk hører Pårørenderådgivningen under Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet. Projektet er finansieret af Trygfonden og har desuden modtaget økonomisk støtte fra Brødrene Hartmanns Fond.

Formål og fokus

Undersøgelsens formål er at afdække, hvordan brugerne har oplevet Pårørenderådgivningen. Undersøgelsen skal fokusere på de pårørendes udbytte af tilbuddet, samt deres umiddelbare indtryk af bl.a. muligheden for at komme i kontakt med tilbuddet, antallet af samtaler og sammenhængen mellem pårørenderådgivningen og tilbud til voldtægtsofret.

Undersøgelsesdesign

Vi har gennemført i alt 6 individuelle interview med henholdsvis forældre og partnere til piger/kvinder, der har været udsat for et seksuelt overgreb.
Redaktør