Pårørendes forventninger og behov for medinddragelse

​Oplæg fra temadag om kommunikation med patienter og pårørende. Geriatrisk/Reumatologisk Afd. Glostrup den 25. oktober 2006.

25. oktober 2006

Formålet med præsentationen er at vise, hvordan viden om pårørendes oplevelser i mødet med hospitalsvæsenet kan indsamles med henblik på at opnå indsigt i pårørendes forventninger og behov for medinddragelse i patientforløb.

Undersøgelsen kommer frem til en række resultater der bl.a. omhandler: Bevæggrunde for medinddragelse, kommunikation, information, samarbejdet med personalet og hæmmende faktorer  


Redaktør