Patientens stemme - Ti år med brugerundersøgelser. (Jubilæumsskrift)

​Enheden for Brugerundersøgelser kunne i 2008 fejre sit 10 års jubilæum. Det er blandt andet blevet markeret med et symposium om patientoplevet kvalitet.

1. december 2008

Jubilæet blev også markeret med udgivelsen af en præsentationsfolder og et jubilæumsskrift. Skriftet giver indblik i nogle af de resultater og typer af undersøgelser enheden har arbejdet med i perioden 1998 til 2008:

  • Fejl er ikke bare fejl: Patienternes oplevelse af fejl – og personalets
  • Patienterne skal høres: Ti år med brugerundersøgelser
  • Den farlige overgang: Patienters oplevelser i Overgangen mellem Primær og Sekundær sektor (POPS)
  • Syv ton spørgsmål: Udvikling af de Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser (LUP)
  • Mennesket bag diagnosen: Kan vi gøre det bedre for kronisk syge?
  • »Jeg vil bruges ...«: Inddragelse af pårørende
  • Tryghed giver færre kejsersnit: Fødselsaftale med gravide
  • Mødet med det fremmede?: Etniske minoriteter er ikke en homogen gruppe
  • Helbredelse á la carte: Patienters oplevelse af hospitalsmaden
Redaktør