​​​

Patienternes, medarbejdernes og ledelsernes vurdering af kvaliteten

Præsentation fra temadag om akkreditering, 2004

1. juni 2004

Præsentationen omhandler 4 undersøgelser (En undersøgelse af patienters oplevelser (somatik), en undersøgelse af patienters oplevelser (Psykiatri), en undersøgelse blandt afdelingsledere samt en undersøgelse blandt medarbejdere). Undersøgelserne har til formål at sammenligne og identificere forskelle i patienters oplevelser på afdelingsniveau i forhold til temaerne:

  • sammenhæng i behandlingsforløb (koordination, kontinuitet)
  • information,
  • kommunikation
  • kliniske ydelser
  • sikkerhedskultur
  • medinddragelse
Endvidere belyser præsentationen afdelingsledernes/medarbejderes:

  • vurdering af den aktuelle kvalitet
  • forventninger til akkreditering
  • kendskab til akkreditering
  • ønsker/forslag til processen.
Redaktør