​​​​​​

Indlagte patienters oplevelser af maden

​Knapt 2000 patienter på hospitaler og i psykiatrien har via spørgeskemaer og interview delt deres erfaringer med maden i Region Hovedstaden.

24. juni 2020

Måltiderne er for mange patienter dagens højdepunkt under en indlæggelse. Derfor sætter denne undersøgelse spot på patienters oplevelser af maden og deres forslag til forbedringer.

Resultater

Spørgeskemasvarene og de individuelle interview med patienter peger på fire hovedpointer:

  1. Patienter er forskellige og efterspørger derfor valgmuligheder. Patienter har forskellige præferencer og behov ift. smag, konsistens og portionsstørrelse. Godt hver fjerde svarer, at de 'slet ikke' eller kun 'i ringe grad' er med til at vælge, hvilken mad de ønsker.

  2. Personalet er afgørende for den gode spiseoplevelse. Patienterne oplever dog ikke altid, at personalet informerer om maden og tager en snak med patienterne om behov og om madens relevans.

  3. Forskellig tilfredshed med m​aden fra køkken til køkken. De otte hospitalskøkkener griber madlavningen forskelligt an og har forskellige vilkår, og det kan ses i resultaterne. Særligt køkkenerne på Hvidovre Hospital, Glostrup Hospital og Bornholms Hospital skiller sig positivt ud.

  4. Resultater fra 2020 ligner resultaterne fra 2014. Det er i vid udtrækning de samme forhold ved maden, som patienterne er tilfredse og utilfredse med i 2020 som i 2014. Tallene er dog ikke direkte sammenlignelige.

Anbefalinger

På baggrund af undersøgelsens anbefaler KOPA bl.a.:

  • Giv patienterne valgmuligheder. Giv patienterne mulighed for at vælge mellem flere kolde og varme retter samt pålæg. Giv mulighed for, at de selv kan krydre maden. Tilbyd snacks mellem måltiderne. Alt dette vil øge sandsynligheden for patienternes tilfredshed, da det matcher behov og præferencer.

  • Giv pårørende mulighed for at få mad (fx køb af spisebillet). Pårørende hjælper ofte patienterne i forbindelse med måltiderne og sparer derved personalets ressourcer. Patienterne kan desuden have glæde af at spise sammen med deres pårørende.

  • Tænk i indretning og udsmykning af spiseomgivelserne. Spiseomgivelserne skal gerne opleves hyggelige og med lys og plads. Tænk også i mulighed for afskærmning til dem, der vil sidde mere privat.

Find konkrete anbefalinger til både køkkener og afdelinger i hovedrapporten.

Metode

Undersøgelsen baserer sig på spørgeskemaer samt kvalitative interviews med både patienter og køkkenchefer. Dataindsamlingen har fundet sted i januar 2020.

Spørgeskemaet er blevet besvaret af 1.844 patienter, der har været indlagt på et af Region Hovedstadens hospitaler eller psykiatriske centre (svarprocent på 50 %).

Telefoninterviews er gennemført med 11 patienter, der repræsenterer de forskellige køkkener. Der er gennemført interview med alle køkkenchefer bl.a. vedrørende udvalg af mad, serveringsform og økologi.

Faktarapport

Find en uddybende beskrivelse af undersøgelsens fakta, metode og materialer i Faktarapporten.

Bilagstabel

Resultater for de enkelte køkkener og hospitalsmatrikler kan ses i Bilagstabellen (Kontakt Rikke Gut for bilagsrapporten).

Her sammenlignes resultaterne for de enkelte køkkener og hospitalsmatrikler med og placeres over​ regionsresultatet (O), under regionsresultatet (U) eller ikke forskelligt fra regionsresultatet (G).

Madundersøgelse fra 2014

En lignende undersøgelse blev gennemført i 2014. Du finder resultaterne fra undersøgelsen i 2014 her .

Redaktør