Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2009

​Spørgeskemaundersøgelse blandt 22.471 indlagte og 47.285 ambulante patienter

1. december 2009

Formålet med undersøgelsen er, med udgangspunkt i patienternes oplevelser af deres indlæggelsesforløb eller ambulante besøg, at identificere områder, der er vurderet positivt og områder med forbedringspotentiale, der kan danne grundlag for kvalitetsudvikling. Denne undersøgelse er en del af en større undersøgelse – Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP).

LUP gennemføres på vegne af de fem regioner efter aftale med Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Undersøgelsen er tidligere gennemført i henholdsvis 2000, 2002, 2004 og 2006. LUP 2009 er til sammenligning med de tidligere undersøgelser på flere områder mere omfattende, da den måler på flere niveauer og omfatter flere patienter.

Undersøgelsens fokus er udvidet til at måle patientoplevelser på lands-, regions-, hospitals- og afdelings- /ambulatorieniveau samt specialeniveau. Undersøgelsen omfatter både indlagte og ambulante patienter på landets offentlige hospitaler, og patienter, der er behandlet efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg, på privathospitaler.

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse. Der har været separate spørgeskemaer til henholdsvis indlagte og ambulante patienter. Spørgeskemaerne i undersøgelsen indeholder en grundstamme af fælles nationale spørgsmål, der er suppleret med særskilte spørgsmål for Region Hovedstaden i et ligeligt forhold. Hovedparten af de nationale spørgsmål er indikatorer fra Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

De regionale spørgsmål er bestemt af Region Hovedstaden og giver mulighed for at inddrage regionale fokusområder. De nationale spørgsmål, der indgår i spørgeskemaet, belyser temaer, der ud fra patienternes perspektiv er vigtige for et godt undersøgelses-/behandlingsforløb. Spørgsmålene tager endvidere udgangspunkt i en række af de temaer, der er anvendt i tidligere LUP.

Supplerende materiale

Find bilagstabeller og supplerende materiale på LUP-siden www.patientoplevelser.dk/LUP (åbner i nyt vindue).
Redaktør