Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2017

​En spørgeskemaundersøgelse blandt 43.087 patienter i Region Hovedstaden

14. marts 2018

​Denne rapport indeholder resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2017 i Region Hovedstaden. 

Rapporten gennemgår Region Hovedstadens resultater fra fire nationale undersøgelser: LUP Somatik og i mindre grad LUP Fødende, LUP Akutmodtagelse og LUP Psykiatri.

Resultater fra LUP Somatik


LUP Somatik 2017 er i Region Hovedstaden baseret på spørgeskemasvar fra 7.802 planlagt indlagte, 9.834 akut indlagte og 25.451 planlagt ambulante patienter i perioden august - oktober 2017 (svarprocent henholdsvis: 64 %, 49 % og 59 %).

Både på fremgang og tilbagegang i patienttilfredsheden blandt Region Hovedstadens somatiske patienter
Dette års LUP-resultater for Region Hovedstadens byder på både fremgange og tilbagegange, når vi sammenligner med resultaterne for 2016. 

Den generelle tendens er, at oplevelsen blandt planlagt ambulante patienter er blevet bedre, hvorimod oplevelsen blandt især planlagt indlagte patienter er blevet ringere.

De ambulante patienter vurderer deres oplevelser med dimensionerne Personale, Ventetid ved ankomst, Servicestandard samt Overordnet tilfredshed til at være bedre i 2017 end i 2016.

Der er tilbagegang på én dimension blandt de akut indlagte patienter (Modtagelse) og på fem dimensioner blandt planlagt indlagte patienter (Personale, Patientinvolvering, Info før og under indlæggelse, Udskrivelsesinfo samt Overordnet tilfredshed).

Varierende udvikling i hospitalsresultater
På hospitalsniveau er der siden 2016 sket store ændringer i udviklingen af patienternes vurdering af de enkelte hospitaler i Region Hovedstaden.

For de tre patientgrupper, planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter, er der på tværs af regionens hospitaler forbedringer at spore på i alt 23 ud af 25 dimensioner. Størstedelen af disse ses på Herlev og Gentofte Hospital, hvor det er lykkedes at forbedre hele 22 ud af 25 dimensioner. På Herlev Gentofte hospital ligger de tre resterende dimensioner på niveau med resultaterne fra 2016. Den markante forbedring skal ses i lyset af resultaterne fra 2016, der udgjorde et lavpunkt for Herlev og Gentofte Hospital.

Patientvurderingerne er faldet på flest dimensioner på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor dimensionsresultatet i syv tilfælde er blevet dårligere.

Yderligere resultater på regions-, hospitals- og afdelingsniveau
Rapporten suppleres af et omfattende bilagsmateriale, hvor du bl.a. kan se resultater på lands-, hospitals- og afdelingsniveau.


Du finder bilagsmaterialet her:

LUP Somatik: www.patientoplevelser.dk/lup17
LUP Fødende: www.patientoplevelser.dk/lupfod17
LUP Akutmodtagelse: www.patientoplevelser.dk/lupakutmod17 
LUP Psykiatri: www.defactum.dk/om-DEFACTUM/projektsite/lup-psykiatri/rapporter-og-bilag (åbner DEFACTUMs hjemmeside)


Redaktør