Patienters oplevelser i Region Hovedstadens akutmodtagelser og akutklinikker

​Telefonsurvey med 1.940 patienter

1. april 2012

I alt 1940 patienter fra Region Hovedstaden, der har besøgt en akutmodtagelse eller akutklinik, er blevet spurgt om deres oplevelse af deres besøg. Langt de fleste patienter er samlet set tilfredse. Der er dog også plads til forbedringer - især på områder som ventetid, information om ventetid samt de fysiske forhold.

Godt samlet indtryk og tryghed ved behandling

Ni ud af ti patienter, der har besøgt en af Region Hovedstadens akutmodtagelser og akutklinikker har et godt eller virkelig godt samlet indtryk af deres besøg. De spørgsmål, som patienterne besvarer mest positivt handler bl.a. om, hvorvidt patienten føler sig velkommen ved modtagelsen i akutmodtagelsen/akutklinikken, om patienten er tryg ved at have modtaget den rette undersøgelse og behandling, og om patienten oplever at have fået hjælp til det, patienten henvendte sig med.

Negative indtryk af fysiske forhold, ventetid og information om ventetid

De områder, som patienterne vurderer mest negativt vedrører de fysiske forhold fx parkeringsforhold, skiltning og fysiske faciliteter i venteværelse. Derudover er der mulighed for forbedring af ventetiden og af informationen om ventetiden.

Regionens akutmodtagelser og akutklinikker vurderes forskelligt

Undersøgelsen viser også, at der er forskelle mellem regionens akutmodtagelser og akutklinikker. Helt overordnet viser undersøgelsen følgende tendenser på tværs af regionen:

  • Patienterne i Akutmodtagelsen på Bornholms Hospital, og Akutklinikkerne på hhv. Frederikssund Hospital og Helsingør Hospital har generelt mere positive oplevelser sammenlignet med patienterne fra de øvrige akutmodtagelser/-klinikker.
  • Patienterne i Akutmodtagelserne på Bispebjerg Hospital, Hillerød Hospital, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital har generelt mere negative oplevelser end patienterne på de øvrige akutmodtagelser/-klinikker. Patienternes oplevelser i Akutmodtagelsen på Herlev Hospital er på et bredt udsnit af spørgsmålene dårligere end patienternes oplevelser i de øvrige akutmodtagelser.

Telefonsurvey med 1940 patienter

Undersøgelsen er gennemført som telefonsurvey i februar og marts 2012 og omfatter 1940 skadespatienter, der er udskrevet til eget hjem.

Undersøgelsen er iværksat af Regionsrådet i Region Hovedstaden, der har besluttet, at der skal gennemføres en række analyser på akutområdet. Det er første gang, der bliver gennemført en undersøgelse, der omfatter alle regionens akutmodtagelser og akutklinikker.

Bilag:

Spørgeskema (pdf 0,5MB)
Bilagstabel: regions- og enhedsresultater for samtlige spørgsmål (pdf 0,2)

Redaktør