Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2013

​En del af den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

25. april 2014

Denne rapport gennemgår de generelle resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for 2013 i Region Nordjylland. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, der har været indlagt eller i ambulant behandling fra august til oktober 2013 på Region Nordjyllands sygehuse. Svarprocenten for indlagte patienter i Region Nordjylland er 55 %, hvilket svarer til, at 7.075 har udfyldt spørgeskemaet. For ambulante patienter er svarprocenten 58 %, hvilket svarer til 17.642 besvarelser.

Rapporten giver et overblik over tendenserne i Region Nordjyllands regionale LUP-resultater i 2013, herunder generelle tendenser, udvikling fra 2012 til 2013 og sammenligning med landsresultatet. Efterfølgende præsenteres en status på resultaterne for de tre udvalgte regionale fokusområder i Region Nordjylland, som er: inddragelse af patienter og pårørende, oplevelse af fejl og oplevelse af sammenhæng til læge og hjemmepleje efter udskrivelse/
besøg i ambulatoriet.

Om LUP

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en national og årlig tilbagevendende spørgeskemaundersøgelse, der giver viden om indlagte og ambulante patienters oplevelser i kontakten med en afdeling eller et ambulatorium i landets fem regioner, herunder Region Nordjylland.

Formålet med LUP er at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer, at give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer og systematisk at kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger over tid. 

Supplerende materiale

Find supplerende bilagsmateriale, herunder bilag med resultater på regions-, sygehus- og afdelingsniveau, på LUP-siden: www.patientoplevelser.dk/LUP (åbner i nyt vindue).
Redaktør