​​

Patientperspektivet som grundlag for forbedring af det tværsektorielle samarbejde

​Et godt sundhedsvæsen skal både gøre det rigtige og give oplevelsen af at gøre det rigtige. Derfor er forskellige former for tilfredshedsmålinger og patientevalueringer mere og mere centrale i sundhedsvæsenet.

2. januar 2008

​Denne artikel illustrerer, hvordan dårlige patientoplevelser af samarbejdet på grænsen mellem primær- og sekundærsektoren blev brugt i et tværsektorielt kvalitetsudviklingsprojekt. Artiklen er aktuel for alle, der interesserer sig for praktisk kvalitetsudvikling af shared carebegrebet.

Redaktør