​​​​​​​​​

Tablets på patienters sengestuer

​Kan tablets på patienters sengestuer bruges til andet og mere end underholdning og madbestilling? Ny undersøgelse fra CPI viser, at tablets kan bidrage til at øge inddragelse og styrke empowerment af patienterne.

2.oktober 2023​

I de nye hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden ønsker man at udlevere tablets til indlagte patienter. Dels fordi der nogle steder mangler plads til tv på de nye enestuer, og dels fordi tablets kan bruges som et hjælpemiddel for patienter og personale til fx madbestilling, kommunikation og underholdning. 

Herlev og Gentofte Hospital har taget 300 indbyggede tablets i brug på sengestuer i den nybyggede del af Herlev Hospital i juni 2021 og september 2022.

I denne undersøgelser indsamler vi viden om potentialer i anvendelsen af tablets, og hvordan tablets kan understøtte patientens og evt. de pårørendes inddragelse under indlæggelsen og i behandlingsforløbet.  

Resultater

På baggrund interview og observationer har CPI lavet en analyse af patienter, pårørende og personales oplevelser med den nuværende brug af tablets. Analysens hovedpointer falder i 4 dele:​

  • Patienttablets kan være et vigtigt redskab til øget patientinddragelse og empowerment - men i dag bruges de mest til underholdning og madbestilling.

  • Tablettens store potentiale til patientinddragelse kan realiseres, hvis der udvikles nye funktioner og formuleres en tydelig strategi for anvendelsen. 

  • I dag aflaster tabletten personalet i forhold til madbestilling, men tablettens funktioner kan udvikles, så flere af personalets opgaver kan lægges ud til patienterne.

  • Klinikerne vil gerne bruge tabletten direkte i deres pleje og behandling, men det kræver, at tablettens indhold målrettes de enkelte specialer.


Anbefalinger

​​På baggrund af resultaterne har CPI udviklet 5 anbefalinger til bedre anvendelse af tablets i fremtiden: 

  1. Formulér en implementeringsstrategi og sæt tydelige mål for brug af tabletten.

  2. Brug tabletten til at inddrage patienten mere, så de selv kan registrere madindtag, søge information, eller forberede spørgsmål til stuegang.

  3. Lav en kalender med fastlagte aktiviteter på tabletten – og giv dermed patienterne ‘fritid’, mens de er indlagt.

  4. Brug tabletten til at lette arbejdsgange ved fx at lægge registreringer ud til patienterne eller at inddrage kommune og pårørende via videokald.

  5. Udvikl tablettens funktioner, så de kan bruges aktivt i behandlingen til at berolige, stimulere eller mobilisere patienter


CPI mener:
Tabletten kan mobilisere og aktivere patienterne

Patienterne kan få information, registrere værdier og blive mobiliseret ved hjælp af træningsvideoer på tabletten, hvilket kan spare personalet tid, og få patienten hurtigere ud af sengen og op at gå.

​Metode

​Undersøgelsen bygger på 22 interview med patienter og pårørende indlagt på enestuer i det nybyggede Herlev Hospital. 

Under interviewene blev der foretaget observationer af patienter og pårørendes anvendelse af tablets. Patienterne var indlagt på Mave- Tarm- og Leversygdomme, Børne- og ungeafdelingen, Kvindesygdomme og Graviditet og fødsel.

Derudover bygger undersøgelsen på 3 fokusgruppeinterview med personale fra 5 forskellige specialer på Herlev Hospital. 

Undersøgelsen blev gennemført i marts 2023.


Redaktør