​​​​

PRO Psykiatri erfaringsopsamling

​Region Hovedstaden og Region Sjælland har gennemført en afprøvning af PRO Psykiatri via Sundhedsplatformen (SP), og CPI har samlet op på erfaringerne. Mens patienterne ser en værdi i PRO, har klinikerne sværere ved at se formålet med PRO, og hvilken værdi løsningen kan bidrage med lokalt.

14. september 2021

PRO Psykiatri er et spørgeskema på 20 spørgsmål til patienter i psykiatrien om deres trivsel, funktion samt fysiske og psykiske helbred, der har til formål at understøtte dialogen mellem patient og kliniker.

Region Hovedstaden og Region Sjælland har gennemført en afprøvning af PRO Psykiatri i første halvår af 2021 via Sundhedsplatformen (SP).

Denne erfaringsopsamling samler op på patienters og klinikeres oplevelser af værdien af PRO Psykiatri, at være klædt på til arbejdet med PRO-Psykiatri samt fremmere og hæmmere i arbejdet med PRO Psykiatri-brugerfladen.

Resultater

Overordnet viser erfaringsopsamlingen at:

 • PRO hjælper patienterne til at mærke efter
  Patienterne reflekterer mere over, hvordan de har det, og kan bringe vigtige problematikker op, som de ellers har svært ved at tale om.

 • Klinikerne er i tvivl om formålet med PRO
  Det betyder, at flere klinikere oplever PRO som en forstyrrelse frem for en understøttelse i behandlingsforløbet.

 • Sundhedsplatformen giver nogle benspænd
  Klinikerne oplever nogle udfordringer med brugerfladen i SP, hvilket kan være en barriere for brugen af PRO i den daglige praksis.

 • Implementering og ledelsesopbakning er vigtig
  Brugen af PRO Psykiatri skal tilrettelægges i forhold til den terapeutiske tilgang og konsultationernes formål.

Anbefalinger

CPI har udarbejdet flere anbefalinger til den fremadrettede implementering af PRO PSykiatri. Blandt andet anbefaler CPI, at:


 • PRO bør implementeres på afsnit, hvor hovedparten af patienter har overskud til og ønske om at besvare spørgeskemaet.

 • PRO bør implementeres på afsnit, hvor løsningen giver mening i forhold til arbejdets organisering og terapeutiske tilgang.

 • Brugerfladen i SP bør justeres, så besvarelserne bliver lettere tilgængelige for klinikerne, og visningen af data bliver mere overskuelig.

Me​​tode

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af telefoninterview med 14 patienter og virtuelle fokusgruppeinterview med 16 klinikere, der har afprøvet PRO.

Derudover er der gennemført en Dokumentanalyse af mødereferater fra pilotafsnittenes erfaringsmøder om PRO Psykiatri i begge regioner

Interviewdata er analyseret via meningskondenserende analyse.

Redaktør