Skyggemetoden

​En guide til hvordan sundhedspersonale kan følge patienter gennem patienternes behandling og pleje og derved få indsigt i patienternes oplevelser i forløbet.

1. januar 2012

Skyggemetoden er en guide til, hvordan sundhedspersonale kan følge patienter gennem deres behandling og pleje og derved få indsigt i patienternes oplevelser i forløbet. Formålet med metoden er at identificere områder, hvor patientforløbet kan forbedres. Denne publikation tager således udgangspunkt i patienterne og den patientoplevede kvalitet. Metoden kan imidlertid let overføres på andre typer af brugere - fx pårørende, hvis man ønsker at sætte fokus
på, hvordan de oplever forløbene.

Forbedring af patientens oplevelser på en afdeling eller på tværs af afdelinger

En undersøgelse med brug af skyggemetoden kan iværksættes af en afdeling, der ønsker at arbejde med forbedringer af patienternes forløb og oplevelser på afdelingen. Metoden kan ligeledes anvendes på tværs af afdelinger og kan bruges som løftestang og redskab til at få forskellige afdelinger og faggrupper til at arbejde bedre sammen – med udgangspunkt i patientens perspektiv. Publikationen indeholder konkrete værktøjer til at anvende metoden på sygehusafdelinger eller på tværs af forløb.

Metoden er kendt i USA

Denne publikation er en bearbejdet udgave af den amerikanske Patient and Family Shadowing Go Guide, som er udviklet af The Innovation Center ved University of Pittsburg Medical Center (UPMC). Metoden er brugt på en række hospitaler i USA og har været med til at sætte fokus på patientens oplevelser af behandling og forløb. Det er vores håb, at skyggeguiden også på danske hospitaler kan være et redskab, der kan inspirere og hjælpe sundhedsprofessionelle til at se på praksis på nye måder.
Redaktør