Spørg brugerne

​En guide til kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser i sundhedsvæsenet

1. september 2011

Enheden for Brugerundersøgelsers har udarbejdet en metodevejledning til personale i sundhedsvæsenet, der vil gennemføre en brugerundersøgelse.

Metodebogen er skrevet som en opslagsbog og giver konkret vejledning i, hvordan kvantitative og kvalitative brugerundersøgelser kan gennemføres på sygehusafdelinger.

OBS - Ny udgave af metodeguiden

Der er i september 2015 udkommet et ny og revideret udgave af metodeguiden. Se den nyeste udgave af metodeguiden.

Den ældre udgave på denne side beskriver enkelte metoder, som ikke er beskrevet i den nye. Det gælder bl.a. "dialogmøder".

En bred vifte af undersøgelsesmetoder

Bogen indeholder konkrete råd om spørgeskemaundersøgelser - fx om spørgeskema-layout, spørgsmålstyper, svarkategorier, validering og indsamlingsmetoder og gennemgår derudover en bred vifte af kvalitative metoder - herunder enkeltpersoninterview, fokusgruppeinterview, direkte patientfeedback, skyggemetoden, fotodagbøger, observationer m.v.

Indholdet er baseret på Enheden for Brugerundersøgelsers mangeårige erfaringer med interview- og spørgeskemaundersøgelser og evalueringer i sundhedsvæsnet samt litteraturstudier.

Få tjek på undersøgelsernes forskellige faser

Bogen redegør for faserne i henholdsvis kvantitative og kvalitative undersøgelser og indeholder tjeklister, som du kan bruge som forberedelse og huskeliste ved hver af undersøgelsernes faser. Du finder også råd om formidling af brugerundersøgelser, og hvordan undersøgelsesresultaterne kan anvendes, når data er indsamlet.

Bogen indeholder en række tjeklister, som kan gøre arbejdet med brugerundersøgelser lettere. Du kan downloade tjeklisterne i menuen til højre.
Redaktør