Spørg brugerne

​En guide til kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser i sundhedsvæsenet. 2. udgave.

Kompetencecenter for Patientoplevelser har udarbejdet en ny og revideret metodeguide til personale i sundhedsvæsenet, der vil gennemføre en brugerundersøgelse.

Metodeguiden er skrevet som en opslagsbog og giver konkret vejledning i, hvordan kvantitative og kvalitative brugerundersøgelser kan gennemføres i sundhedsvæsenet.

En bred vifte af undersøgelsesmetoder

Bogen indeholder konkrete råd om spørgeskemaundersøgelser, fx om spørgeskema-layout, spørgsmålstyper, svarkategorier, validering og indsamlingsmetoder  - og gennemgår derudover en bred vifte af kvalitative metoder, herunder enkeltpersoninterview, fokusgruppeinterview, feedbackmøder med patienter, skyggemetoden, fotodagbøger, forløbsrejser, observationer m.v.

Indholdet er baseret på Kompetencenter for Patientoplevelsers (tidl. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse) mangeårige erfaringer med interview- og spørgeskemaundersøgelser og evalueringer i sundhedsvæsnet samt litteraturstudier.

Få tjek på undersøgelsernes forskellige faser

Bogen redegør for faserne i henholdsvis kvantitative og kvalitative undersøgelser og indeholder tjeklister, som du kan bruge som forberedelse og huskeliste ved hver af undersøgelsernes faser. Du finder også råd om formidling af brugerundersøgelser, og hvordan undersøgelsesresultaterne kan anvendes, når data er indsamlet.

Bogen indeholder en række tjeklister, som kan gøre arbejdet med brugerundersøgelser lettere. Du kan downloade tjeklisterne i menuen til højre.


Redaktør