Støtte til forældre i barnets neurorehabiliteringsforløb 2013

​En kvalitativ undersøgelse blandt forældre til syv unge med erhvervet hjerneskade

10. januar 2013

Hvordan oplever forældre til unge med erhvervet hjerneskade den hjælp, de får under deres barns neurorehabiliteringsforløb, og hvilke udfordringer må de håndtere undervejs? Det spørgsmål har Enheden for Brugerundersøgelser belyst i en ny undersøgelse gennemført på vegne af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden.

Omgivelsernes forståelse og en god håndtering af situationen fra forældres side giver et øget udbytte af rehabilitering af børn og unge, der har erhvervet en hjerneskade. Der foreligger imidlertid ikke meget viden om, hvordan forældre oplever den hjælp, de får under deres barns/unges neurorehabiliteringsforløb, og hvilke udfordringer de må håndtere undervejs i forløbet. Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden (DSV) sætter derfor sammen med Børnecenter for Rehabilitering (BCfR) med denne undersøgelse fokus på forældres oplevelser af deres børns/unges neurorehabiliteringsforløb. Herigennem skabes mulighed for fremover at give bedre og mere målrettede tilbud til forældre tilpasset deres behov.

Resultaterne i rapporten bygger på 13 interview med forældre til unge, som var udsat for samme ulykke og efterfølgende fik en erhvervet hjerneskade. De unge modtog alle behandling på Rigshospitalet eller Aarhus Universitetshospital - Skejby, Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN) og BCfR. Behandlingsforløbet var således inddelt i tre faser. Forældrene er i interviewene blevet spurgt ind til deres behov for hjælp og støtte undervejs i rehabiliteringsforløbet af de unge, samt hvordan de håndterede de udfordringer, som de mødte i forløbet. Udover interviewene er der gennemført en litteratursøgning inden for børnehjerneskadeområdet samt en kortlægning af, hvilke tilbud forældrene modtog i forløbet. Resultaterne for både litteratursøgningen, kortlægningen af tilbud samt interviewene er samlet i rapporten.
Redaktør