Støtte til forældre i barnets neurorehabiliteringsforløb 2014

​En opfølgende kvalitativ undersøgelse tre år efter den erhvervede hjerneskade

13. juni 2014

Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden (DSV) har sammen med Børneungecenter for Rehabilitering (BUCR) ønsket at sætte fokus på forældres oplevelser af deres børns neurorehabiliteringsforløb, samt hvilke behov forældrene har for støtte i forløbet.

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har derfor gennemført en opfølgning til undersøgelsen ”Støtte til forældre i barnets neurorehabiliteringsforløb”, som blev gennemført i 2012. I 2012 omhandlede undersøgelsen forældrenes oplevelser i de tre første faser af neurorehabiliteringsforløbet. I 2014 omhandler undersøgelsen oplevelserne i fase 4. Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvilke behov forældrene har for støtte cirka et år efter, at de unge er afsluttet på Børneungecenter for Rehabilitering.

Resultater

Undersøgelsen viser blandt andet, at forældre til unge med erhvervet hjerneskade i fase 4 af rehabiliteringsforløbet har særligt behov for:

 • At støtten til forældrene målrettes den enkeltes situation
 • At kommunen er mere opsøgende i deres tilbud til forældrene
 • At kommunen sikrer en konkret handlingsplan
 • At kommunen giver forældrene overblik og mulige tilbud og koordinerer indsatsen
 • At forældrene får et fleksibelt tilbud om psykologbistand og statussamtaler

Baggrund og formål

Forældrene i undersøgelsen er alle forældre til en gruppe på syv unge, der i februar 2011 var udsat for en kæntringsulykke og efterfølgende fik en erhvervet hjerneskade. Hovedparten af de unge var umiddelbart efter ulykken i behandling på Rigshospitalets TraumeCenter og en af de unge på Aarhus Universitetshospital – Skejby. Siden kom alle i et intensivt neurorehabiliteringsforløb på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Børneungecenter for Rehabilitering modtog efterfølgende de unge til fortsat neurorehabilitering.  På nuværende tidspunkt modtager de unge støtten i kommunalt regi.

Indsatsen i forbindelse med erhvervet hjerneskade inddeles i de fire følgende faser:

 • Fase 1 er den akutte behandling
 • Fase 2 er rehabilitering under indlæggelse
 • Fase 3 er rehabilitering efter udskrivelse
 • Fase 4 er den fortsat udviklende fase.
Første del af undersøgelsen omhandlede forældrenes oplevelser i de tre første faser af neurorehabiliteringsforløbet.

Denne rapport følger op på, hvilke behov forældrene har for støtte et år efter, at de unge har sluttet deres forløb på Børneungecenter for Rehabilitering (fase 4).

Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvilke behov forældrene har for støtte cirka et år efter, at de unge er afsluttet på BUCR. Følgende temaer bliver belyst i undersøgelsen:

 • Hvad er status for de unge i dag?
 • Hvad er status for forældrene i dag?
 • Hvilke krav stiller det til forældrene at have et barn med erhvervet hjerneskade?
 • Hvordan ser forældrene tilbage på støtten fra BUCR?
 • Hvilke tanker gør forældrene sig om fremtiden?
Det er Enhed for Evalueringer og Brugerinddragelse (EEB), der har gennemført undersøgelsen på vegne af Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden.

Undersøgelsesdesign

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af 10 semistrukturerede interview med i alt 11 forældre eller stedforældre til syv unge, som var involveret i en drukneulykke i 2011. Interviewene blev gennemført i februar og marts måned 2014. Samtlige interview er blevet transskriberet og efterfølgende analyseret.

Der er planer om at gennemfører endnu en opfølgende undersøgelse ca. fem år efter de unges forløb på Børneungecenter for Rehabilitering.
Redaktør