Stress, mobning og MUS

​En kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP

1. december 2011

Er det muligt at nedsætte niveauet af stress, forebygge mobning og højne udbyttet af MUS-samtaler blandt Region Hovedstadens medarbejdere?

Enheden for Brugerundersøgelser har som led i opfølgningen på Region Hovedstadens trivselsundersøgelse "TrivselOP" interviewet 40 udvalgte medarbejdere og ledere fra Region Hovedstaden om deres oplevelser med stress, mobning og MUS-samtaler.

De interviewede er også blevet bedt om at komme med forslag til forbedringer på de tre områder. Det er der kommet en række konkrete forslag ud af, hvoraf du her kan læse et udpluk:

Forebyggelse af stress

Medarbejdere og ledere foreslår bl.a., at stress forebygges og håndteres ved, at både medarbejdere og ledere tager ansvar for at skabe struktur og prioritere mellem arbejdsopgaver, at nærmeste leder er synlig i hverdagen og sætter stress på dagsordenen, samt at lederne inddrager medarbejderne i beslutninger og anerkender medarbejdernes arbejde.

Forebyggelse af mobning

Det er muligt at forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen. Det fortæller de ledere og medarbejdere, der har arbejdet med forebyggelse af mobning. Helt konkret peger de bl.a. på, at det er vigtigt at udarbejde en mobbehandlingsplan, at afholde en temadag om mobning og fx lave et system, hvor hver medarbejder en gang om ugen kan sætte en enten grøn eller rød smiley på opslagstavlen, som indikation på, hvordan medarbejderen har oplevet kollegaskabet i ugens løb.

Den gode medarbejderudviklingssamtale (MUS)

”Den gode MUS-samtale” kræver ifølge de interviewede ledere og medarbejdere arbejde både før, under og efter samtalen. Før MUS skal leder og medarbejdere forventningsafstemme og forberede sig. Under MUS skal der ikke være forstyrrelser, og det er vigtigt, at samtalen munder ud i realistiske mål for medarbejderen, og efter MUS skal der ske en løbende opfølgning på MUS-samtalen. Medarbejdere og ledere lægger ikke op til en generel nytænkning af konceptet for MUS-samtaler, men foreslår bl.a. at hyppigheden af MUS-samtaler kan tilpasses den enkelte medarbejder, samt at medarbejderne kan tilbydes valgmuligheder i forhold til formen på MUS-samtalen.
Redaktør