​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Telefonisk tilgængelighed i speciallægepraksis i psykiatri

​Hvordan er tilgængeligheden på telefon, når borgere skal i kontakt med praktiserende speciallæger i psykiatri? Det har CPI undersøgt for Region Hovedstaden. 

4. juli 2023

​Borgere kan med en henvisning fra deres alment praktiserende læge modtage behandling hos praktiserende speciallæger i psykiatri. ​

Resultater

Undersøgelsen giver viden om i hvilket omfang psykiatripraksis med ydernummer i Region Hovedstaden er telefonisk tilgængelige, og hvordan forløbet med at komme i kontakt med praksis er:

 • Størstedelen af praksis angiver tid til tidsbestilling
  51 af de i alt 63 praksis (81 %) har angivet tid til tidsbestilling i praksisdeklarationen på sundhed.dk.

 • To ud af tre praksis er tilgængelige ved første opkald
  Af de 63 praksis er 42 (67 %) tilgængelige ved det første opkald. Yderligere syv praksis (11 %) er tilgængelige ved genopkald. 14 praksis (22 %) er ikke telefonisk tilgængelige ved nogen af de to opkald.

 • De fleste venter under fem minutter i telefonkø
  22 af de 63 opkald i første opkaldsrunde (35 %) ender i telefonkø. 15 (68 %) af disse opkald kommer igennem køen inden for 5 minutters ventetid. 

 • Bedre tilgængelighed blandt praksis, der oplyser tider til tidsbestilling
  Fem ud af seks praksis, der angiver tid til tidsbestilling på sundhed.dk, er tilgængelige i denne undersøgelse. Blandt praksis, der ikke angiver tid til tidsbestilling, er hver anden tilgængelig.

Metode

Undersøgelsen er en totalundersøgelse af samtlige 63 psykiatripraksis med ydernummer i Region Hovedstaden. Hver af de 63 psykiatripraksis er forsøgt kontaktet på telefon inden for de tidsrum, den enkelte praksis har angivet til tidsbestilling på sundhed.dk. Derefter er der foretaget yderligere et genopkald til praksis, som ikke var tilgængelige i den første opkaldsrunde.

​​​Praksis er i denne undersøgelse defineret som tilgængelige, hvis der opnås direkte telefonisk kontakt eller praksis har telefonkø.

Telefonisk tilgængelighed undersøgt i 2016-17

I 2016 og 2017 gennemførte CPI (tidligere KOPA) lignende undersøgelser. Her handlede undersøgelserne om telefonisk tilgængelighed i henholdsvis almen praksis og psykologisk praksis i Region Hovedstaden.

Læs også om telefonisk tilgængelighed 2016 i psykologpraksis i Region H.

Redaktør