Telemedicinsk sårvurdering i Region Hovedstaden

​- en kvalitativ brugerevaluering blandt patienter og sundhedsfagligt personale i Region Hovedstaden.

26. februar 2013

Både patienter og personale har et positivt udbytte af telemedicinsk sårbehandling. Det viser en undersøgelse som Enheden for Brugerundersøgelser har gennemført for det nye Center for Telemedicin under Region Hovedstadens Enhed for Udvikling og Kvalitet.

Undersøgelsen er en kvalitativ brugerevaluering baseret på interview med i alt 40 sårpatienter og sundhedsfagligt personale fra Hillerød og Bispebjerg Hospital samt en række kommuner, der indgår i samarbejdet om telemedicinsk sårvurdering. Formålet med undersøgelsen er at indsamle patienters og sundhedsfagligt personales oplevelser med telemedicinsk sårvurdering i Region Hovedstaden samt at belyse deres perspektiver på den videre implementering og udbredelse.

Et styrket tværsektorielt samarbejde

Undersøgelsen viser, at telemedicinsk sårvurdering medvirker til at styrke samarbejdet mellem kommuner og hospitaler. Det sundhedsfaglige personale oplever at have hurtigere og nemmere adgang til hinanden samt en god dialog og faglig sparring på tværs af sektorer. Arbejdet med telemedicinsk sårvurdering betyder også, at personalet på tværs af sektorer har fået et bedre kendskab til hinanden, hvilket er med til at lette samarbejdet. De oplever i mindre grad, at der er et skel mellem hospital og kommune.
Endelig oplever det sundhedsfaglige personale en større tryghed og tilfredshed i arbejdet i kraft af samarbejdet mellem sektorerne.

Bedre, hurtigere og mere sammenhængende patientforløb

Patienterne oplever ligeledes, at det tværsektorielle samarbejde er styrket i kraft af telemedicinsk sårvurdering, hvilket for dem betyder bedre sammenhæng i patientforløbene. Samtidig giver det patienterne en tryghed at vide, at personalet på tværs af sektorer samarbejder tæt om deres forløb.

Generelt oplever brugerne af telemedicinsk sårvurdering, at det er patienterne, der opnår den største gevinst af indførelse af teknologien. Patienterne selv er meget positive – både dem, der selv har adgang til databasen, og dem der ikke har. De oplever, at det er tidsbesparende for dem, at de skal til færre ambulante besøg på hospitalerne, fordi en større del af behandlingen kan foregå i kommunalt regi og i hjemmet med sparring med hospitalerne. Patienterne oplever at få en bedre kommunikation med det sundhedsfaglige personale, og at de i højere grad bliver inddraget i deres behandlingsforløb. Endelig oplever informanterne, at patienterne hurtigere kommer i den rette behandling, og at der dermed opnås hurtigere og bedre sårheling.

Tidskrævende dobbeltregistrering for personalet

Der er enighed blandt brugerne om, at den internetbaserede database, der anvendes til telemedicinsk sårvurdering er et godt kommunikationsværktøj med de nødvendige funktioner, og at den er relativt nem at bruge. En anke ved systemet er imidlertid, at der mangler integration med hospitalernes og kommunernes egne registreringssystemer. Det betyder tidskrævende dobbeltregistrering for det sundhedsfaglige personale.

Ønske om videre udbredelse

Samlet set er både patienter og sundhedsfagligt personale i begge sektorer rigtig positive omkring telemedicinsk sårvurdering og oplever, at det medfører stor værdi for både patienter og personale. Derfor har de også et ønske om, at telemedicinsk sårvurdering bliver udbredt i højere grad.

Baggrund

Telemedicinsk sårvurdering er et tværsektorielt samarbejde med brug af en internetbaseret database, hvor hospital og kommune kan kommunikere – både skriftligt og med brug af billeder af sår – omkring vurdering og behandling af sårpatienter. I Region Hovedstaden har Bispebjerg Hospital og Hillerød Hospital de sidste to til tre år samarbejdet med en række sygeplejersker fra forskellige kommuner om sårpatienter via telemedicin.

Nationalt er der udarbejdet en handlingsplan for udbredelse af telemedicin, og 30 millioner kroner er øremærket en national implementering af telemedicinsk sårvurdering.
Redaktør