Temarapport LUP Fødende 2019

Temarapporten giver afdelinger og kvalitetsmedarbejdere inspiration til kvalitetsudviklingen. Rapporten indeholder to temaer: Efterfødselssamtalen med særlig fokus på partneren og Fælles beslutningstagen.

 11. marts 2020

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) gennemføres normalt årligt på vegne af de 5 regioner.  

Denne temarapport er en del af den nationale afrapportering for LUP Fødende. Temarapporten giver inspiration til arbejdet med den patientoplevede kvalitet på afdelingsniveau.

Temarapport for LUP Fødende 2019

I 2019 indeholder temarapporten for LUP Fødende to temaer:

  1. Efterfødselssamtaler
  2. Fælle beslutningstagning

Tema 1: Vigtigt at inddrage partner i efterfødselssamtalen

I temaet om efterfødselssamtaler er der blandt fokus på, hvorfor det er vigtigt at inddrage partneren i efterfødselssamtaler og gode råd til, hvordan partneren kan inddrages.

Derudover er der to cases fra hhv. Regionshospitalet Randers og Rigshospitalet, som viser, hvordan de to fødeafdelinger konkret arbejder med at inddrage partneren, med udtalelser fra både personale og forældre.

Tema 2: Flere gevinster ved fælles beslutningstagen

Temaet afdækker gevinster og barrierer ved fælles beslutningstagen i en kvindes graviditets- og fødselsforløb. Du kan også læse to cases fra hhv. Hvidovre og hospital og Holbæk Sygehus.

I Hvidovre har de udviklet et beslutningsstøtte værktøj til kvinder der tidligere har født ved kejsersnit og som i næste graviditet skal beslutte, hvordan de ønsker at føde.

I Holbæk har de udarbejdet et beslutningsværktøj til fødselsmodning. I begge cases kan du læse om personalets og kvindernes erfaring med brug af værktøjerne.

Redaktør