Tid til at lytte og rådgive

​Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

17. maj 2010

Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Enheden for Brugerundersøgelser har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 576  brugere af Gigtforeningens telefonrådgivning.

Gigtforeningens rådgivning tilbyder gratis telefonrådgivning til både medlemmer og ikke-medlemmer om sygdomsspecifikke, sociale, sundhedsmæssige, psykologiske og juridiske aspekter af livet med en gigtlidelse. Rådgivningen varetages af et professionelt team af fagfolk.

Gigtforeningen har bedt Enheden for Brugerundersøgelser undersøge, hvordan brugernes oplever deres tværfaglige telefonrådgivning med henblik på at frembringe konkret viden om, hvordan rådgivningen modtages og få udpeget nogle fremtidige indsatsområder.

Undersøgelsens resultater

Det samlede indtryk af rådgivningen er positivt

98 % af brugerne af Gigtforeningens rådgivning har et positivt samlet indtryk af den rådgivning, de får, og generelt har brugerne meget positive oplevelser af rådgivningens forskellige aspekter. Synligheden af rådgivningen er et af de områder, hvor der er plads til forbedring, da næsten tre ud af ti oplever, at det kun i mindre grad eller slet ikke er tydeligt, hvilket hjælp Gigtforeningens Rådgivning kan tilbyde, inden de ringer. Desuden har næsten hver femte bruger oplevet, at det i høj grad eller nogen grad har været vanskeligt at komme igennem på telefonen.

Rådgiverne er imødekommende og fagligt vidende, men har ikke altid kendskab til særlige aspekter af livet med gigt

Langt størsteparten af brugerne giver en positiv vurdering af rådgivernes kompetencer i forhold til deres rådgivningssamtale. Dog oplever 10 %, at rådgiveren kun i mindre grad eller slet ikke har kendskab til flere forskellige aspekter af netop deres liv med gigt.

Henvisninger er relevante og brugbare

Lidt over halvdelen af brugerne modtager henvisning/henvisninger til fx kommune og hjemmesider. Størstedelen mener, at de henvisninger de får, er både relevante og brugbare.

Udbyttet af rådgivningen er positivt, men giver ikke alle nye handlemuligheder eller motivation

Brugerne får overordnet svar på deres spørgsmål, og informationen fra Rådgivningen er både anvendelig, fyldestgørende og troværdig. 14-21 % oplever, at Rådgivningen i mindre grad eller slet ikke giver dem nye handlemuligheder samt motiverer dem til at handle.

Mange forventer konkrete oplysninger og for nogen bliver forventningerne ikke indfriet

De fleste har konkrete forventninger, inden de ringer til Rådgivningen – enten at få konkrete oplysninger/svar eller at tale med nogen om deres situation. 92 % af brugerne oplever, at den konkrete rådgivning lever op til deres forventninger, mens 8 % ikke oplever, rådgivningen svarer til, hvad de havde forventet.

Rådgivning om gigtsygdom og rehabilitering prioriteres højt

Den rådgivning, som flest brugere finder det vigtigt, at Rådgivningen kan tilbyde, er rådgivning om gigtsygdom og rehabilitering. En stor del af brugerne mener også, at det er vigtigt at kunne få rådgivning om socialrådgivning, Gigtforeningen, kost samt psykologisk rådgivning.

Indsatsområder

Undersøgelsen viser, at Rådgivningen kan udvikle sin praksis på følgende områder:
  • Brugernes forventninger til, hvad Rådgivningen kan tilbyde.
  • Synligheden af, hvilken hjælp Rådgivningen kan tilbyde.
  • Rådgivernes kendskab til flere forskellige aspekter af livet med gigt.
  • Rådgivningens formål med, og evne til, at give brugerne nye handlemuligheder og motivation til at handle.
  • Brugernes mulighed for at komme igennem på telefonen

Undersøgelsesdesign

Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse blandt telefonrådgivningens brugere.

Enheden for Brugerundersøgelser har udviklet spørgeskemaet på baggrund af input fra Rådgivningen og observationer af telefoniske rådgivningssamtaler mellem brugerne og rådgiverne. Inden udsendelsen blev spørgeskemaet testet og valideret blandt ni brugere af Rådgivningen.

Det færdige spørgeskema blev udsendt til de mennesker med gigt, der har kontaktet Rådgivningen i perioden 1. september 2009 - 4. januar 2010. Ved samtalens afslutning er brugerne blevet spurgt om de vil være interesserede i at modtage et spørgeskema. De brugere, der har ønsket at deltage i undersøgelsen, har fået tilsendt et spørgeskema. Spørgeskemaet er udsendt til knap 900 brugere, hvoraf 576 har returneret et udfyldt spørgeskema Svarprocenten blev 69 %.


Redaktør