Videokonsultationer via MinSP - et godt alternativ til fremmøde

​KOPA har undersøgt den patientoplevede kvalitet af videokonsultationer via MinSP på tværs af somatiske og psykiatriske patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

16. december 2020

​Med COVID-19 pandemiens indtog blev mange fysiske konsultationer på hospitalerne omlagt til videokonsultationer. Denne undersøgelse belyser bl.a. praktiske fordele og tekniske udfordringer, den oplevede kontakt med personalet samt patienternes oplevelse af behandlingens kvalitet.

Resultater

Patienternes oplevelse af videokonsultation via MinSP viser, at det er muligt at afvikle konsultationer på et tidspunkt og på en måde, der passer i patienternes liv.

Derudover viser analysen af interviewene, at:

  • Patienterne er overvejende tilfredse. Patienterne fremhæver sparet transport og større fleksibilitet som væsentlige fordele ved videokonsultationer.
  • Video kan være et godt alternativ til fremmøde. Hvis de rigtige konsultationer vælges (fx justering af medicin eller kontroller), og patienten kender behandleren, er video sommetider at foretrække.
  • Problemfri teknik er en forudsætning. Patienterne oplever problemer med både lyd og billede, hvilket skaber forstyrrelser og tager fokus fra konsultationen.
  • Video er bedre end telefonkonsultationer. Patienterne føler en højere grad af nærvær ved videokonsultationer, og der er bedre mulighed for at aflæse hinanden sammenlignet med telefonkonsultationer.    

Anbefalinger

Med udgangspunkt i de interviewede patienters oplevelser med videokonsultationer i MinSP anbefaler KOPA:

  • Videokonsultationer skal være et tilbud. Patienten skal have mulighed for at til- eller fravælge videokonsultationer afhængigt af vedkommendes præferencer, ønsker og behov.
  • Patienten skal kende behandleren. Det er bedst, hvis patienten kender eller som minimum har mødt behandleren før.
  • Nærvær på skærmen. Når behandleren er nærværende på skærmen, betyder den fysiske distance mindre.
  • Guide og hjælp til den gode videokonsultation. Der er behov for guide og hjælp til god videopraksis, så både patient og behandler føler sig trygge ved at bruge videokonsultationer.
  • Mulighed for skærmdeling. Det vil styrke videokonsultationen, hvis der er mulighed for skærmdeling af- fx af prøvesvar, der er relevante for konsultationen.

Implikationer

Resultaterne af undersøgelsen skal indgå i de to regioners arbejde med "Fokusområde Patientinddragelse" for at understøtte udbredelsen af videokonsultationer via MinSP på ambulatorier i 2021. I den sammenhæng er det afgørende at kende patienternes oplevelse af videokonsultationer.

Metode

Undersøgelsen bygger på 22 interviews med patienter. Heraf er 14 interviews med patienter fra Region Hovedstaden og 8 interviews med patienter fra Region Sjælland. Patienterne fordeler sig på fem specialer: psykiatri, neurologi, anæstesiologi, ergoterapi og reumatologi.


Redaktør