​​​​​​​​​​​​​​​

Beslutningsstøtte til valg af abortmetode

​Hvidovre Hospital har udviklet et værktøj, der kan støtte kvinder i valg af abortmetode. Beslutningsstøtteværktøjet kan være en værdifuld støtte for kvinder og sundhedsprofessionelle, viser undersøgelse af CPI.

3. januar 2022

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Amager og Hvidovre Hospital, har i samarbejde med praksiskonsulent og praktiserende læge Lene Agersnap udviklet et beslutningsstøtteværktøj til patienter, der skal vælge, om de ønsker at få foretaget en medicinsk eller kirurgisk abort. 

Værktøjet er udviklet som en hjemmeside, og arbejdet er igangsat ud fra et ønske om at øge fokus på patientinddragelse og fælles beslutningstagning i den situation, hvor en kvinde skal træffe beslutning om abortmetode. ​

Se beslutningsstøtteværktøjet

Center for Patientinddragelse (CPI) har undersøgt værdien samt anvendelsen af værktøjet.

Resultater

Undersøgelsen peger på fire overordnede resultater:

 1. Valg af abortmetode er truffet før konsultationen.
  87 % af patienterne har besluttet sig for abortmetoden inden konsultationen i ambulatoriet.

 2. Hjemmesiden hjælper til afklaring.
  Personalet oplever at de patienter, der har set hjemmesiden, er mere afklarede i beslutningen om valg af abortmetode.

 3. Samtalen kan ændre beslutningen.
  Nogle patienter forventer at skulle have en kirurgisk abort, men vælger en medicinsk abort efter beslutningsstøtte-samtalen. 

 4. Manglende brug og manglende kendskab til værktøjet.
  Privatpraktiserende læger, som henviser patienterne til hospitalet, kender ikke værktøjet, og de sundhedsprofessionelle anvender det ikke.

Anbefalinger

På baggrund af undersøgelsens resultater anbefaler CPI:

 • Afsæt ressourcer til implementering. 
  Værktøjet skal være kendt og anvendt for at få effekt.

 • Implementer i egen afdeling først.
  Indtænk efterfølgende udbredelsen i det tværsektorielle samarbejde.

 • Optimer hjemmesiden og navigationen.
  Brugerne skal guides direkte hen til centrale elementer på hjemmesiden.

 • Spred kendskabet til værktøjet.
  Såvel arbejdsgange og værktøjet kan udbredes til andre afdelinger og sektorer​

CPI mener: Tryghed, systematik og fokuserede samtaler

Hvis værktøjet implementeres og bruges af såvel patienter som sundhedsprofessionelle, vil det skabe værdi i form af tryghed, samt medføre mere systematiske og fokuserede samtaler.

​Metode

Værdien og anvendelsen af beslutningsstøtteværktøjet er blevet undersøgt via: 

 • En spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 82 patienter, der skulle have en abort. ​

 • Individuelle interviews med tre patienter, der havde fået foretaget en abort på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital.

 • Fokusgruppeinterview med tre sundhedsprofessionelle (to sygeplejersker og en læge) fra Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital.

 • Ekspertinterview med en praktiserende læge fra hospitalets optageområde.

 • En skriftlig rundspørge blandt fem praktiserende læger i Hvidovre Kommune om deres kendskab til og brug af beslutningsstøtteværktøjet

Derudover indgår opgørelser over aktiviteten på hjemmesiden (beslutningsstøtteværktøjet), som Gynækologisk-Obstetrisk afdelingen har udarbejdet i perioden for evalueringen.

Evalueringen er gennemført i 2020-2021.​

Redaktør