​​​​​​​​​​​​​

Bedre brug af hjemmemonitorering

Mere og mere behandling flyttes hjem til patienterne. Målet er mere nærhed og tryghed – og en aflastning af systemet. Men hvordan sikrer vi, at udviklingen gavner patienterne og samtidig hænger sammen på afdelingerne?

6. oktober 2022

CPI har undersøgt brugen af hjemmemonitorering blandt hjertesvigtspatienter på fem hjerteafdelinger i Region Hovedstaden. Via interview med patienter og klinikere har vi kortlagt en række barrierer og fremmere for hjemmemonitorering samt udviklet anbefalinger til udbredelse, der tager højde for både patienter og klinikeres ønsker og behov. 

Hvad er hjemmemonitorering?

Hjemmemonitorering består i, at patienterne selv måler blodtryk, puls og vægt hjemmefra og sender disse data til afdelingen via den elektroniske patientjournal​, Min Sundhedsplatform.​

​Resultater

Resultaterne af interviewene med hjertesvigtspatienter og klinikere kan opsummeres i 4 overordnede hoved​pointer:

  1. Hjemmemonitorering kan give tryghed og fleksibilitet for patienterne. Det skaber tryghed, at klinikerne holder øje med patienternes målinger, og at klinikerne kan tage problemer i opløbet ved fx at justere patientens medicin. 

  2. Manglende tilbagemeldinger skaber utryghed. Uklare aftaler om, hvornår klinikerne skal reagere på målinger, får patienterne til at frygte, at farlige udsving overses. 

  3. Implementering af hjemmemonitorering afhænger af ildsjæle. Implementeringen ligger hos få medarbejdere. Der skal systematiske arbejdsgange til, for at løsningen kan nå ud til flere patienter. 

  4. Hjemmemonitorering udbredes sjældent til sårbare patienter. Løsningen har potentialet til at give stor klinisk værdi for de svageste patienter, men bruges typisk til de velbehandlede, ressourcestærke og IT-kyndige patienter.​

​​Anbefalinger

På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen anbefaler CPI: 

  • Skab en robust implementering. Sæt klare mål, skab tværfaglig forankring og vis, at afdelingsledelsen bakker op.

  • Brug hjemmemonitorering mere systematisk og nå ud til flere patienter. Gør hjemmemonitorering til en almen klinikerkompetence og integrér løsningen i eksisterende arbejdsgange. 

  • Afstem forventninger om tilbagemeldinger med patienten. Læg en fælles plan for tilbagemeldinger på målinger – og gentag det ofte i forløbet. 

  • Lav en fokuseret indsats for sårbare. Samarbejd med kommunen om at støtte de svageste patienter i at bruge løsningen.

CPI mener: Hjemmemonitorering bør også bruges til sårbare patienter

Der findes kun få eksempler på, at hjemmemonitorering bruges til hjertesvigtspatienter, som er fx meget svækkede, gamle, multisyge eller socialt udsatte. Hjemmemonitorering bør fremover også bruges til disse grupper af sårbare patienter, da det potentielt kan give dem bedre patientforløb, større livskvalitet og bedre behandlingsresultater. 

Metode​

Undersøgelsen bygger på interview med 15 patienter med hjertesvigt og 17 medarbejdere på fem hjerteafdelinger i Region Hovedstaden. Interviewene blev gennemført i perioden november 2021 til februar 2022.

Undersøgelsens design henter inspiration fra Design Thinking, som er en metode til brugerdrevet udvikling af løsninger. ​​​​​

Redaktør