Hvad er Patientinddragelsesguiden?

www.patientinddragelsesguiden.dk er en elektronisk værktøjskasse til ledere og medarbejdere i sundhedsvæsenet, der ønsker at inddrage patienter og andre brugere i udviklingen af sundhedsvæsenet. På patientinddragelsesguiden.dk kan ledere og medarbejdere få: 

  • Et hurtigt og samlet overblik over metoder til organisatorisk brugerinddragelse.
  • Trin-for-trin metodeguides, der støtter i udførelsen af metoderne fra start til slut.
  • Hjælp til valg af metoder.
  • Videoer om seks af metoderne, hvor ledere, medarbejdere, patienter og pårørende fortæller om deres erfaringer med metoderne.

Hvordan er Patientinddragelsesguiden udviklet?

Patientinddragelsesguiden er udviklet på baggrund af observationer og interview med over 300 patienter, pårørende, medarbejdere og ledere fra de 5 regioner i Danmark om deres konkrete erfaringer med metoder til organisatorisk brugerinddragelse. 

Helt konkret er Patientinddragelsesguiden blevet udviklet gennem følgende 5 trin:

  1. Litteratursøgning om organisatorisk brugerinddragelse nationalt og internationalt.

  2. Systematisk kortlægning af eksisterende initiativer til organisatorisk brugerinddragelse i de 5 regioner, herunder gennemførelse af 308 telefoninterview med ledere og medarbejdere i sygehusvæsenet (somatik og psykiatri) samt i praksissektoren (almen praksis og speciallægepraksis) om de konkrete initiativer til organisatorisk brugerinddragelse. Initiativerne har alle anvendt metoder til at inddrage patienter og pårørende i beslutningsprocesser om organisering, udvikling og evaluering af sundhedsvæsenet og er enten stadig i gang eller er tidligst afsluttet i 2012. 

  3. Kategorisering af de 308 initiativer til 12 overordnede metodekategorier og efterfølgende udarbejdelse af 12 metodebeskrivelser på baggrund af interviewmaterialet indhentet under pkt. 2.

  4. Dybdegående analyse og beskrivelse af 6 af de 12 metoder til organisatorisk brugerinddragelse på baggrund af dybdegående interview med 35 ledere, medarbejdere, patienter og pårørende fra det somatiske og psykiatriske område om deres erfaringer med metoderne samt observation af, hvordan metoderne anvendes i praksis.

  5. Udarbejdelse af trin-for-trin metodeguides til alle 12 metoder samt korte videoer til 6 af metoderne. 


Hvem står bag Patientinddragelsesguiden?

Patientinddragelsesguiden er et landsdækkende projekt finansieret af fondsmidler fra Sundhedsstyrelsen. Projektperioden løber fra 2016 til 2018. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Center for Patientinddragelse (tidligere: Kompetencecenter for Patientoplevelser) i Region Hovedstaden og DEFACTUM i Region Midtjylland. 

Projektet er organiseret med en styregruppe bestående af en repræsentant fra hver af de fem regioner, en repræsentant fra Københavns Universitet samt tre patientrepræsentanter.  
             
Vil du vide mere om Patientinddragelsesguiden?

Vil du vide mere om Patientinddragelsesguiden, har du spørgsmål til metoderne, eller ønsker du konkret hjælp og vejledning til udførelse af metoderne, er du velkommen til at kontakte projektlederen fra Center for Patientinddragelse (CPI)​. 

CPI har mere end 20 års erfaring med patientinddragelse, evalueringer og brugerundersøgelser i sundhedsvæsenet, undervisning i inddragende metoder og meget andet. Vi vil meget gerne hjælpe dig videre!

Ønsker du materiale om patientinddragelsesguiden, så du selv kan udbrede viden om siden i din organisation? Kontakt CPI for yderligere information.

Skal vi være en del af jeres kommende temadag?

Kontakt CPI for at høre mere om mulighederne for, at I kan få et oplæg om organisatorisk brugerinddragelse, Patientinddragelsesguiden eller enkelte af metoderne i Patientinddragelsesguiden - fx i forbindelse med en temadag, et symposium eller et årsmøde på en afdeling, et sygehus eller i regi af en faglig organisation. 

Center for Patientinddragelse (CPI)
Region Hovedstaden
Borgervænget 3, 1. sal
2100 København Ø

Telefon: 3864 9966

​.
 Patientinddragelsesguiden er udarbejdet i samarbejde med:

Logo: Region Hovedstaden            Logo: Region Midtjylland           Logo: Region Nordjylland             Logo: Region Sjælland            Logo: Region Syddanmark           Logo: Københavns Universitet