Brugerrepræsentanter i eksisterende mødefora

Brugerrepræsentanter er patienter, pårørende eller repræsentanter fra patient- og pårørendeforeninger, der sidder med i forskellige eksisterende mødefora på sygehuset. Brugerrepræsentanterne nuancerer og kvalificerer beslutningsgrundlaget for de beslutninger, I skal træffe om organisering og udvikling af sygehusets ydelser.


Video om brugerrepræsentanter i eksisterende mødefora (02:43 min)

Hvad er brugerrepræsentanter i eksisterende mødefora?

Brugerrepræsentanter er tidligere eller nuværende patienter, pårørende eller repræsentanter fra patient- og pårørendeforeninger, der sidder med i forskellige mødefora på sygehuset, hvor de bidrager til at nuancere og kvalificere de beslutninger, der skal træffes om organisering og udvikling af sygehusets ydelser. 

Hvad kan brugerrepræsentanter bidrage med?

Ved møderne kan brugerrepræsentanterne bidrage med og at fastholde brugerperspektivet på de forskellige dele af mødeforummets arbejde. Repræsentanterne er med til at nuancere drøftelser og kvalificere de beslutninger, som et sygehus ønsker at træffe om organisering og udvikling af sygehusets praksis. Ved at have brugerrepræsentanter med i et mødeforum bliver ledelse og personale klogere på, hvad der er vigtigt for patienter og pårørende.Målgruppe

Brugerrepræsentanter kan være tidligere eller nuværende patienter og pårørende eller repræsentanter fra patient-og pårørendeforeninger, der har lyst, har de fornødne ressourcer, og som er afklaret med eget eller pårørendes sygdomsforløb. 

Ressourcer

I kan vælge at honorere brugerrepræsentanterne for deres deltagelse eller ansætte dem på frivillig basis evt. med kompensation for transportudgifter. Da møderne ofte er en del af driften, skal I hovedsagligt afsætte ressourcer til rekruttering, ansættelsessamtaler med de potentielle brugerrepræsentanter og introduktionskurser for brugerrepræsentanterne. Brugerrepræsentanterne skal bruge tid på forberedelse, transport og mødetid.


Yderligere information


Beskrivelserne af metoderne i Patientinddragelsesguiden bygger på observationer og interview med patienter, pårørende og personale fra de 5 regioner i Danmark, der har erfaring med at anvende metoden i praksis.

Hvis du vil vide mere om Patientinddragelsesguiden eller har spørgsmål til metoderne, kan du kontakte Kompetencecenter for PatientoplevelserKompetencecenter for Patientoplevelser

Andre søgeord: patient- og pårørenderepræsentanter | patientinddragelse | brugerinddragelse 

Redaktør