Lederrunder

​Ved lederrunder gør lederen det til en kontinuerlig del af sin praksis at gå ud i afdelingen og systematisk stille spørgsmål og lytte til patienter og pårørende. Denne dialog giver lederen indblik i patienter og pårørendes perspektiv på fx behandling og pleje her og nu, hvilket kan danne grundlag for kvalitetsforbedringer i jeres afdeling.

1: Forbered spørgsmål 2: Tal med egnede patienter 3: Følg op på tilbagemeldinger

​Afholdelse af lederrunder kan inddeles i tre faser. 


Video om lederrunder (02:45 min.)

Hvad er lederrunder?

En lederrunde består af en række mini-interview med indlagte eller ambulante patienter og gennemføres af ledere på et afsnit, en afdeling eller et sygehus. Ved lederrunder gør lederne det til en kontinuerlig del af deres hverdag at gå ud i afdelingen fx hver 14. dag, stille spørgsmål og lytte til patienterne. Lederrunder kan også gennemføres blandt pårørende.

Hvad kan lederrunder bidrage med?

Lederrunder giver ledere indblik i patienternes perspektiv på fx modtagelse, behandling og kommunikation og giver dermed patienterne et direkte talerør til ledelsen. Lederne og det øvrige personale kan derfor hurtigt gennemføre ændringer på baggrund af patienternes tilbagemeldinger.

Hvad er lederrunder særligt gode til?

 • At give jer mulighed for systematisk at gå i dialog med patienterne om deres oplevelser på afdelingen

 • At give patienterne et direkte talerør til ledelsen 

 • At give jer tidstro data, som I kan handle på med det samme

 • At inddrage alle målgrupper på afdelingen – også de ressourcesvage – fordi I taler med dem under deres indlæggelse

 • At give jer mulighed for at opspore og have en dialog med utilfredspatienter og evt. foregribe en klage

Hvad kan være udfordrende ved lederrunder?

 • At personalet kan opleve lederrunden som en form for kontrol, hvis ikke lederen får kommunikeret formålet og resultaterne af lederrunden til personalegruppen

Målgruppe

I princippet kan I inddrage alle patienter og pårørende, der er til stede på afdelingen i det tidsrum, hvor lederrunden gennemføres. Metoden er meget anvendelig i forhold til at inkludere ressourcesvage og sårbare patientgrupper som fx demente og hjerneskadede, der ofte ekskluderes fra deltagelse i andre inddragende metoder. Det kan være en udfordring, hvis der er behov for en tolk for at kunne gennemføre samtalen med patienten/den pårørende. 

Ressourcer

De ressourcer, I skal afsætte til at gennemføre lederrunder, er hovedsageligt ledernes tid. I skal regne med at anvende ca. 5-10 minutter på hver samtale med en patient/pårørende i forbindelse med lederrunden, og dertil kommer tid til forberedelse af og opfølgning på runden. Tid anvendt på opfølgning afhænger af den model, I vælger for opfølgning, og hvor meget I vælger at dokumentere efterfølgende.


Yderligere information   Beskrivelserne af metoderne i Patientinddragelsesguiden bygger på observationer og interview med patienter, pårørende og personale fra de 5 regioner i Danmark, der har erfaring med at anvende metoden i praksis.

   Hvis du vil vide mere om Patientinddragelsesguiden eller har spørgsmål til metoderne, kan du kontakte Kompetencecenter for Patientoplevelser


   Andre søgeord: 3-3-3 | patientrunder | patientinddragelse | brugerinddragelse

   Redaktør