1. Definér konsulentens rolle 2. Rekruttér konsulent 3. Introducér konsulent 4. Opstart funktion

​​​​​Brug af patientkonsulenter kan inddeles i fire faser. 

Patientkonsulenter

Patientkonsulenter er tidligere patienter eller pårørende, der ansættes på en afdeling, et sygehus eller tværsektorielt til at deltage i kvalitetsarbejdet for derigennem at sikre, at behandling og pleje i højere grad sker på patienternes præmisser. Nogle steder kaldes patientkonsulenter for peers eller brugerkonsulenter.

Video om patientkonsulenter (02:35)

Hvis du bruger særlige digitale eller fysiske hjælpemidler kan dette resumé af videoen være en ekstra støtte.

Underviser på Recoveryskolen, Daniel Ancher Andersen, fortæller at patientkonsulenter nedbringer et skel mellem os og dem. Patientkonsulent i Region Midtjylland, Inge Niewald Mikkelsen, fortæller at hun arbejder med egne erfaringer og kan være med til at gøre en forskel.

Sygeplejerske og klinisk koordinator i Region Midtjylland, Marie Brinch Christiansen, fortæller at patientkonsulenterne har øje på nogle helt andre ting, end personalet har. Sideløbende vises der klip af en tavle/planche, som patientkonsulenterne har været med til at lave. 

Patientkonsulent i Region Midtjylland, Charlotte Lindegaard, fortæller at denne form for brugerinddragelse er med til at skabe nogle konkrete ændringer på hospitalet. Sideløbende vises der klip af en hospitalsgang, som Charlotte Lindegaard og en kollega går ned af. 

Projektleder i Region Midtjylland, Mette Okkels, fortæller at patientkonsulenterne kan bruge deres egen erfaring til at arbejde anerkendende og genkendende. 

Hvad er en patientkonsulent?


Patientkonsulenter er nuværende eller tidligere patienter eller pårørende, der bliver ansat på en afdeling, et sygehus eller tværsektorielt til at deltage i kvalitetsarbejdet med henblik på at sikre, at behandling og pleje i højere grad sker ud fra patienternes perspektiv. Alt afhængig af organisation og sektor kaldes patientkonsulenter noget forskelligt, fx peers, brugerkonsulenter eller patientkonsulenter. 

Hvad kan patientkonsulenter bidrage med?

Når I ansætter patientkonsulenter, får I et tæt samarbejde med personer med brugererfaring, der kan være med til at udvikle kvaliteten på afdelingen, sygehuset eller tværsektorielt. Patientkonsulenterne kan give konstruktiv kritik samt bidrage med en anden dagsorden og nye perspektiver på praksis ved eksempelvis at sætte spørgsmålstegn ved arbejdsgange, kulturen eller det tværsektorielle samarbejde.

Hvad er særlig godt ved at ansætte patientkonsulenter?

  • At give jer en forståelse for brugerperspektivet, fordi konsulenterne har oplevet at være patient eller pårørende, og kan tage udgangspunkt i disse erfaringer

  • At sikre en kontinuerlig inddragelse af patientperspektivet i jeres kvalitetsarbejde

  • At nuancere jeres drøftelser i personalegruppen og give nye perspektiver på arbejdsgange, patienter og patientforløb.

Hvad kan være udfordrende ved  at ansætte patientkonsulenter?

  • At rekruttere personer med brugererfaring, der har overskud og ressourcer til at indgå i rollen

  • At der blandt personalet kan være skepsis over for konsulentens evne til at forstå og indgå i organisationens arbejde

  • At det tager tid at uddanne konsulenten i fx samtaleteknikker og arbejdsgange, som konsulenten skal indgå i.

Målgruppe

Patientkonsulenter er nuværende eller tidligere patienter eller pårørende, der afspejler patientgruppen i den organisation, hvor de ansættes. Patientkonsulenterne skal have tilstrækkeligt med ressourcer til at kunne varetage en egentlig ansættelse og være tilstrækkeligt afklarede omkring egen situation til at kunne være talerør for andre patienter og pårørende. 

Ressourcer

Patientkonsulenter kan ansættes på frivillig basis eller aflønnes. Erfaringer viser, at antallet af timer, som patientkonsulenten ansættes til, varierer fra 2 - 25 timer ugentligt og kan være afhængig af opgaver samt den enkelte patientkonsulents overskud. I skal afsætte ressourcer til den indledende forberedelse i forbindelse med rekruttering af patientkonsulenter, ansættelsessamtaler og introduktion til opgaven. Når patientkonsulenterne er ansat skal I afsætte ressourcer til koordinering, supervision og opfølgning. I kan overveje at søge eksterne midler til aflønning af patientkonsulenterne og til fx at finansiere en projektleder eller frikøbe internt personale til rollen.

Yderligere information

  

Beskrivelserne af metoderne i Patientinddragelsesguiden bygger på observationer og interview med patienter, pårørende og personale fra de 5 regioner i Danmark, der har erfaring med at anvende metoden i praksis.

Hvis du vil vide mere om Patientinddragelsesguiden eller har spørgsmål til metoderne, kan du kontakteKompetencecenter for Patientoplevelser Center for Patientinddragelse (CPI)Andre søgeord: erfaringskonsulenter | peer-guides | patientambassadører | patientinddragelse | brugerinddragelse


Redaktør