Postkort til patientfeedback

Ved postkort-metoden kan patienter og pårørende give deres uforbeholdne feedback til jeres afdeling eller sygehuset via et postkort, som typisk afleveres i en postkasse på afdelingen.


Hvad er postkort til patientfeedback?

Ved postkort-metoden giver patienter og pårørende skriftlig feedback på de oplevelser, de har haft i forbindelse med deres kontakt til afdelingen eller sygehuset. Feedbacken skriver patienterne på et fortrykt postkort, der findes i afdelingen. Patienter og pårørende kan via postkortene pege på konkrete forbedringsområder i afdelingen eller komme med ris og ros. 

Hvad kan postkort til patientfeedback bidrage med?

Fordelen ved postkort-metoden er, at de fleste patienter og pårørende er i stand til og har overskud til at give feedback på denne konkrete og kortfattede måde. Derudover er metoden ikke særligt ressourcekrævende for afdelingen. Postkort-metoden kan både anvendes på afdelingsniveau og på sygehusniveau. 

           

Målgruppe

Som udgangspunkt har alle patienter og pårørende mulighed for at deltage – dog kan det være en udfordring for ikke-dansktalende og meget syge patienter at skrive et postkort.

Ressourcer

Metoden er ikke særlig ressourcekrævende at anvende. I skal dog beregne udgifter til anskaffelse af postkasse, og evt. materiale, der gør opmærksom på postkortenes eksistens. Endvidere skal I afsætte ressourcer til at introducere afdelingens personale til formålet med postkortene, og når postkortene er i brug, skal I løbende følge op på patienter og pårørendes feedback, hvilket dog ofte indgår som en del af det generelle arbejde med kvalitetsudvikling i afdelingen.  


Yderligere information




Beskrivelserne af metoderne i Patientinddragelsesguiden bygger på individuelle interview med personale fra de 5 regioner i Danmark, der har erfaringer med at anvende metoden i praksis

Hvis du vil vide mere om Patientinddragelsesguiden eller har spørgsmål til metoderne, kan du kontakte Kompetencecenter for Patientoplevelser


Andre søgeord: ris-og-ros-postkasse | feedback-postkort | sig-frem-postkort | patientinddragelse | brugerinddragelse

Redaktør