Sammenligning på 5 parametre

Nedenfor finder du en oversigt over metoderne i Patientinddragelsesguiden, hvor hver enkelt metode er sammenlignet med de øvrige metoder på 5 parametre. Sammenligningen har til formål at tegne et generelt billede af metoderne vurderet i forhold til hinanden. 

Oversigten kan hjælpe dig i valget af metode. Vær dog opmærksom på at det i første omgang er formålet med jeres indsats, der er retningsgivende for metodevalget.

Pdf-fil: Åbner i nyt vindue/ny faneDownload sammenligning af metoder

Parametrene kan variere inden for hver metode

Parametrene (tid, økonomi, metodiske kompetencer etc.) kan variere inden for hver metode afhængig af formålet med jeres inddragende indsats, og de ressourcer I har til rådighed. I kan derfor skalere metodens omfang og udførelse, så det matcher jeres behov. Fx kan I gennemføre en spørgeskemaundersøgelse med 3 spørgsmål, som I beder patienterne besvare, inden de forlader sygehuset, frem for at udsende et spørgeskema med 40 spørgsmål pr. post, der er langt mere tidskrævende at udvikle og distribuere. 

Formålet er styrende for valg af metode

Det er dog hverken tidsforbrug eller økonomi, der i første omgang skal være retningsgivende for valg af metode. Det skal i stedet formålet med jeres inddragende indsats. 

Hvad er det I ønsker at få patienternes feedback på og input til? Er det vigtigt for jer at kunne sige noget om udbredelsen af en specifik patientoplevelse, eller vil I hellere i dybden med oplevelsen? Har I brug for en temperaturmåling på, hvordan det går i afdelingen set med patienternes øjne, eller vil I gerne etablere en permanent patientinddragende praksis? 

Start derfor med at definere formålet med jeres initiativ og vælg derefter - med udgangspunkt i nedenstående oversigt - den metode, der bedst kan besvare formålet.